Nå er det mye snakk om vær, uvær og ikke minst klimaendringer. Vi er nå i slutten av årets ekstremværuke som går fra 23. – 29. september. Tema for årets ekstremværuke er ”Klima i endring”. Også i Bergens Tidende er det for tiden mye fokus på saker som gjelder klima.

Ut fra medieoppslagene kan det virke som om det først er nå vi opplever ekstremvær, men det er slettes ikke tilfelle.

Slektsgranskere og lokalhistorikere som har bladd i gamle kirkebøker fra kyststrekninger, vet at det svært ofte er innført drukningsulykker. Et virkelig ”ekstrem(u)vær” raste over Vestlandet i mars 1822, en orkan som siden er blitt omtalt som ”Den galne Måndagen”.

Sognepresten beretning om orkanen

Sognepresten i Kvinnherad, Peder Harboe Hertzberg (1775-1830), var meget opptatt av vær og vind. Hans nedtegnelser om været i perioden 1812-1830, er oppbevart ved Statsarkivet i Bergen .

Han forteller at han 9. og 10. mars, dagene før ”galne-måndagen”, holdt preken ved Ølve i Kvinnherad. Den 9. mars var det sterk nordvest med snøfokk, den 10. slo været om til storm og regn fra syd så han måtte ligge værfast på Terøen (Terøy).

Om ulykkesdagen mandag 11. mars 1822, skrev han at været var roligt, og at de gode og gjestfrie folkene på Terøen hadde forsøkt å overtale ham til å utsette hjemreisen fra Terøen til kl. 9 – 10 om morgenen.

Gud maae selv best vide

Han skriver videre at: ”En rasende Orkan af Nordvest sprang op kl. 10 ½ Formiddag, med sneefog. Den ødelagde mangfoldige Baade og Fartøyer, og Jægter især ved havet og paa Bergens Leed. Mange Mennesker druknede; dog kun 2de gutter paa en Jægt af dette Præstegield, Men av Ous Præstegield næsten 100. 13 Deels Jægter deels Slupper strandede paa strøget fra Oukland [Økland] til Lyngholmen i Findaas Præstegield.”

Hadde han latt seg overtale til å vente med hjemreisen, hadde uværet truffet ham midtveis i fjorden mellom Ølve og Rosendal, og da! ”Gud maae selv best vide, hvordan det havde gaaet!”

30 båter gikk ned

Cecilie Skauge Knoph, mangeårig konsulent ved Statsarkivet i Bergen, har arbeidet med historiske kilder som forteller om uværet som rammet Vestlandet i mars 1822.

Hun forteller i sin artikkel om ”Den galne måndagen” at 30 båter skal ha gått tapt på strekningen mellom Finnås (Bømlo) og Bergen.

I tillegg skriver hun at: ”I de muntlige overleveringene er det antydet at 300 mennesker druknet "galne-måndagen". I tillegg omkom flere på land ved at bygninger blåste ned over dem, eller fordi de frøs ihjel. Bare de færreste av de druknede ble funnet igjen og identifisert. Noen drev i land i ukene etter ulykken, men uten at det var annet å gjøre enn å få dem gravlagt på nærmeste kirkegård”.

Underregistrering i kirkebøkene

Cecilie har gjennomgått en hel del kirkebøker og andre kilder for å se om det var mulig å finne ut hvor mange som faktisk omkom i denne orkanen. Hun fant at det i kirkebøkene for Os er innført 43 døde som følge av uværet, mens sogneprest Hertzberg antyder nærmere 100.

Dette underbygger bare hennes funn om at det i kirkebøkene er en betydelig underregistrering av det antallet som faktisk omkom i orkanen. En av forklaringene her kan være at det bare var de som ble gjenfunnen og begravet som ble innført i kirkebøkene, ikke de som aldri ble funnet.

Gjest Bårdsen ble helt

Den kjente ”mestertyven” Gjest Bårdsen Sogndalsfjæren er en av hovedpersonene i artikkelen om den galne mandagen. Han satt i arresten på Byrknesøy hos lensmannen i Gulen da uværet rammet. I ”Den galne måndagen” kan du også få lese om hans beskrivelse av ”Skrækkens Dag”.

Svaksynte kan med fordel lese artikkelen hennes på Foreningen Norges Døvblindes hjemmeside.

Lenker om historie

Gjest Baardsen Sogndalsfjæren offisielle hjemmeside

Miniutstillingen ”Et utvalg kilder om og av Gjest Baardsen” **Besøk Statsarkivet i Bergen

Besøk Åsane Historielag**

Lenker om klima og vær:

Yr.no

Meteorologisk institutt **Meteorologileksikon

Ekstremværuken**

Bt.no klimapanel **Bt.no webkamera

Været der du bor**

DØDE PAA SØEN: Kirkebøkene ble nøyaktig ført, men heller ikke de fikk med seg alle som omkom den galne mandagen i 1822.
I spalten Glimt fra fortiden på bt.no, gir Marianne Herfindal Johannessen deg smakebiter fra historiske skatter på nettet.Marianne Herfindal Johannessen er historiker og arbeider ved Statsarkivet i Bergen. Hun er vår veiviser inn i Digitalarkivets hemmeligheter. Marianne er også leder av Åsane Historielag og medforfatter av flere bøker.
Pål Engesæter