Mannen er velutdannet og snakket godt for seg, også i rettssalen. Samtidig blir han beskrevet som kontrollerende, noe som også skal ha gitt seg tydelige utslag i forholdet til eks-konen, og deres ansvar for oppfølgingen av barna.

I arbeidslivet gjorde han karriere på KNM Tordenskjold, hvor han nå er permittert fra. Dette er et utdannings og kompetansesenter for maritim krigføring og har hovedansvaret for fag— og våpenopplæringen i Sjøforsvaret. Kompetansesenteret er også tillagt et utvidet ansvar for utdanningen for Kystvakten og et utvidet ansvar for utdannelse, trening og øving innen NCS (Naval Control of Shipping). I tillegg kommer kursvirksomheten ved Skole for voksenopplæring og sivil kompetanse (SVSK).

39-åringen har også jobbet ved Forsvarets overkommando. På 1990-tallet jobbet han ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, som er knyttet til Norges Handelshøyskole. Han har blant annet vært student ved City University Business School i London.