Nordhordland tingrett mener at ekstremblogger Eivind Berge ikke kan forvente å få erstatning for ulovlig frihetsberøvelse når han skriver om politidrap på bloggen sin.

Den 36 år gamle bloggeren gikk til sivilt søksmål mot staten etter å ha sittet 22 døgn i varetekt sommeren 2012. Da hadde han allerede fått avslag hos Statens sivilrettsforvaltning.

Politiet henla sak

Eivind Berge ble pågrepet av politiet i Bergen sommeren 2012. Bakgrunnen var et innlegg på 36-åringens blogg, der blant annet uttalte at han planla å drepe en politimann på Torgallmenningen.

Han ble siktet etter straffelovens paragraf 140 — som regulerer offentlige ytringer som oppfordrer til - eller forherliger - straffbare handlinger. I juli - etter å ha sittet tre uker i varetekt - ble han beordret løslatt av Gulating lagmannsrett.

Høyesterett slo siden fast at ytringer på internett faller utenfor definisjonen av «offentlig» i straffeloven. Riksadvokaten henla saken mot Berge i desember 2012.

Da erstatningssaken var oppe i november, forklarte Berge at han er antifeminist og at han driver en mannskamp gjennom bloggen sin. Hans prosessfullmektig la ned påstand om at Berge måtte få utbetalt oppreisningserstatning i størrelsesordenen 25.000-30.000 kroner.

- Oppfordret ikke til drap

Eivind Berge sa i sin partsforklaring i november at han aldri hadde til hensikt å inspirere andre til å drepe politifolk.

— Jeg kan ikke se at jeg oppfordrer til drap. Jeg sier at jeg hadde disse planene, men jeg oppfordrer ingen til å gå ut og gjøre dette. Det ble fremstilt som at jeg kunne drepe hvis jeg slapp ut, selv om jeg skrev at jeg ikke hadde noen sånne planer, sa Berge.

I retten forklarte Berge at pågripelsen, og den etterfølgende fengslingen i 2012, har vært en stor belastning for ham.

Han forklarte at han måtte flytte ut hjemmefra etter å ha blitt løslatt, og at han særlig reagerte på at politiet i pressen omtalte ham som farlig og syk. Det store medietrykket var også en tilleggsbelastning, uttalte han.

- Måtte regne med politiaksjon

Nordhordland tingrett mener Berge i utgangspunktet har krav på oppreisningserstatning, og viser til den totale belastningen som saken medførte for ham. Når retten likevel har funnet at kravet må falle bort, skyldes det i hovedsak at Berge, gjennom sine ytringer på bloggen, måtte regne med at politiet reagerte som de gjorde.

«Med oppfordring om politidrap som politisk aksjonsform må man vente seg omfattende medieomtale, og også karakteristikker av egen person, som for eksempel at man er farlig», heter det i dommen, som ble avsagt før jul.

Har anket dommen

Dommen er allerede påanket, opplyser Berges prosessfullmektig, advokat Henrik Birkeland.

— Vi mener det følger av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) at Berge i denne saken har krav på erstatning. Den trumfer norsk lovgivning, og det vil derfor være konvensjonsstridig å nekte ham erstatning, slik retten har gjort i denne saken, sier han.

Birkeland ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til dommen.

Ankeutvalget har ennå ikke tatt stilling til om Berge får saken sin prøvd på nytt i Gulating lagmannsrett.