Fredag fikk politiet medhold av tingretten i fire nye uker i varetekt for blogger Eivind Berge (34), som er siktet for å ha oppfordret til drap på politifolk.

Avgjørelsen ble anket på stedet.

Gulating lagmannsrett valgte mandag å ta anken til følge.

— Ikke offentlige ytringer

Lagmannsretten mener at ytringene ikke er blitt fremmet offentlig, slik straffelovens § 140 (se faktaboks) blant annet krever for at det skal være straffbart.

Det Berge skriver på sin egen blogg er ikke å anse som offentlige ytringer, skriver retten.

«Denne kan leses og kommenteres av andre ved at disse søker og logger seg inn på bloggen. Lagmannsretten kan ikke se at dette innebærer en slik mangfoldiggjøring som loven forutsetter.», heter det i kjennelsen.

Politiet anker

Politiet har allerede meddelt retten at kjennelsen vil bli anket videre til Høyesterett, og har begjært at Berge holdes fengslet inntil anken er behandlet.

— Lagmannsretten har lagt til grunn at ytringer som blir fremført på internett ikke er å anse som offentlige i lovens forstand. Dette er et prinsipielt interessant spørsmål som vi gjerne vil høre Høyesteretts mening om, sier politiinspektør Liv Karlsen om bakgrunnen for anken.

Torsdag ettermiddag avviste lagmannsretten politiets begjæring om å holde Berge fengslet inntil Høyesterett har behandlet anken.

Dermed skal han løslates straks, opplyser hans forsvarer, advokatfullmektig Henrik Birkeland.

— Han er lettet, men samtidig ikke overrasket over at lagmannsretten har gitt ham medhold. Han finner det svært uheldig at han har sittet fengslet i tre uker for ytringer som er fullt lovlige, sier Birkeland, som ved 15-tiden var på vei ut til fengselet for å påse at Berge blir løslatt straks.

Planla aksjon

Høyesterett vil behandle politiets anke innen utgangen av førstkommende mandag.

Den kontroversielle 34-åringen har i flere innlegg på sin egen blogg blant annet ytret at det er greit å ta livet av politifolk.

Berge har tidligere forklart politiet at han på et tidspunkt hadde konkrete planer om «en politisk aksjon», uten at han satte dem ut i livet.

«Jeg planla å angripe en politimann med kniv en lørdagskveld på Torgallmenningen i mengden av fulle folk. Jeg tror jeg hadde hatt en rimelig god sjanse til å ta knekken på feministsvinet», skrev Berge på bloggen sin for noen uker siden.

— Jeg opplever det som en overreaksjon. Men andre er også blitt arrestert etter å ha sagt trivielle ting, har Berge tidligere sagt til bt.no om at politiet gikk til det skritt å kreve ham varetektsfengslet.

Politiet på sin side mener blogginnleggene til Berge er en oppfordring til politidrap.

— Vi er usikre på om han er en direkte trussel. Dette er en svært komplisert etterforskning, siden mange av planene hans kan ha vært bare i hans eget hode. Vi avhører mange i kretsen rundt ham, og vi vet ikke om noen er blitt inspirert av det han har skrevet. Vi er nødt til å ta dette alvorlig, har politiadvokat Rudolf Christoffersen tidligere sagt.

- Politiske ytringer

Bloggeren har hele tiden nektet straffskyld, og mener uttalelsene er politiske ytringer som ikke nødvendigvis må tas bokstavelig.

Berge er blitt etterforsket av politiet både i Oslo og Bergen. PST har også vært involvert.

Politiet har allerede beslaglagt til sammen 2,7 millioner bilder, 45.000 eposter og over 600.000 dokumenter fra Eivind Berge.

Vekker oppmerksomhet

Fengslingen av Bergens-bloggeren har vakt stor oppmerksomhet i jusmiljøer over hele landet.

Eivind Smith, professor ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo, mener Berge-saken befinner seg i et interessant grenseland mellom lovlige ytringer og straffbare oppfordringer til alvorlig kriminalitet.

— Det er en hårfin grense når det gjelder ekstreme politiske ytringer. I tillegg til ytringene i seg selv, må man se på den politiske konteksten, om vedkommende har begått voldelig kriminalitet tidligere, eller om han er med i et potensielt voldelig miljø, sa Smith til bt.no etter at Berge ble fengslet første gang.