— Dette er langt over det som har vært målt tidligere i år. Dette er så alvorlig at de svakeste må de ta ansvar for egen helse, sier byveterinær Ingvar Tveit.

— Vi har ikke for tiden noen mekanisme som trer inn som hurtigtiltak, som for eksempel at vi kan stenge enkelte veier eller gi kjøreforbud til halvparten av bilparken.

Målingene for luftkvalitet har fire varslingsklasser. Mens grensen for "mye forurenset" går ved indekstall 50, har den høyeste klassifiseringen - «svært forurenset» - grense på 100. Denne grensen ble i helgen overskredet.

I 22.00-tiden i går kveld lå døgnverdien på 84.6, noe som tilsvarer «mye forurenset». Dette er altså snittverdier målt over et helt døgn, hvor den lave forurensingen på nattestid trekker mye ned.

Den offisielle døgnmiddelverdien er altså et gjennomsnitt, målt gjennom hele døgnet. Den lave forurensningen på nattestid trekker dette tallet ned. Målingene fra time til time er langt styggere lesning. PM10-verdien som ble målt på Danmarksplass mellom klokken 16 og 17 i går, lå på hele 203.

— For noen er dette begrensende for bevegelsesfriheten, sier Tveit.

— Hva er grunnen til den høye forurensingen i Bergen nå?

— Kaldt, rolig vær er selveste inngangsporten til problemene. Denne værtypen gir et slags lokk over Bergen sentrum. Når det blåser kan vi dele forurensingen med resten av verden. Nå får vi beholde vår egen dritt, sier Tveit.

— Forbrenningsgasser av både olje og ved gir svevestøv, og bruk av piggdekk bidrar dessverre godt til den dårlige luften. Når det blir kaldt fyrer vi mer i ovnen. Slik blir det en ond sirkel, sier Tveit.

Og prognosene for luftkvaliteten viser ikke noen snarlig bedring.

— Det brygger seg opp til en forurensing til en nivå som vi ikke har sett tidligere i år, sier Tveit.

— Av døgnkurven kan vi se at dette er menneskeskapt forurensing, nivået går mot en topp når vi står opp og senkes når vi går under dynen igjen, sier byveterinær Ingvar Tveit.