Som en kommentar til bekymringen for at hjelpetrengende kan sulte fordi de ikke selv er i stand til å kjøpe inn mat, eller får hjelp til dette, og derfor sulter (noe som i seg selv er en forferdelig og alvorlig situasjon): Bergen bystyre vedtok i sitt møte 30.01.06, sak 20/06, at både private leverandører av praktisk bistand og Bergen hjemmetjenester KF kan tilby ekstratjenester som for eksempel innkjøp av dagligvarer. De som ønsker å sette seg mer grundig inn I saken, finner den på Bergen kommunes nettside.

Hvis dette tilbudet likevel ikke fungerer etter intensjonene, er det informasjons— og tilbakemeldingsrutinene som svikter, eller det er ikke tydelig nok presisert. Byrådsavdelingen har før vist handlekraft til å stramme opp og lage tydelige og lettforståelige mønster for slike rutiner, det vil nok bli tatt hånd om også i dette tilfelle.

OLAV LUNDESTAD, FRP, MEDLEM KHOS (KOMITÉ FOR HELSE OG SOSIAL)