En fire år gammel jente ligger fortsatt hardt skadd på Haukeland universitetssykehus etter at hun fikk hodet i klem mellom takbjelkene i et lekehus. I går kveld var tilstanden kritisk, men stabil.

Omfattende jobb

— Ekstrakontrollen blir en svært omfattende og ressurskrevende jobb, men vi regner med å ta fatt på den så raskt som mulig, sier leder Sonja Skotheim i Helsevernetaten i Bergen kommune til Bergens Tidende.

Når selve gjennomgangen kan komme i gang i praksis, er ikke helt avklart. Det finnes 68 barneparker i drift i Bergen.

— Vi må først sette opp vaktplaner og omdisponere mannskaper for å se om vi har kapasitet nok som det er eller om det kan bli nødvendig å omprioritere eller styrke etaten på noen måte, sier Skotheim. - Men jobben skal vi gjøre, og det skal skje kjapt.

Rutinekontroll

— Hva er rutinene for ulykkesforebygging på lekeplasser i dag?

— Helsevernetaten har tilsynsansvar og gjennomfører rutinemessige kontroller på alle lekeplasser i Bergen. Fordi antallet er så stort kan det fort gå både ett og to år mellom hvert ordinære tilsynsbesøk.

— Men det hender ikke sjelden at vi får bekymringsmeldinger fra foreldre eller i noen tilfeller styrer eller eier som lurer på om det kan være noe galt med utstyr eller apparater, og da rykker vi ut omgående, gjerne bare på muntlige henvendelser, sier Skotheim.

— Og da finner dere ofte noe som bør rettes på?

— Det gjør vi. Ofte viser det seg at henvendelsene er høyst reelle, og at det er ting som må rettes på.

Delt ansvar

Skotheim presiserer at det er delt ansvar mellom kommunen og den enkelte barnehage eller barnepark når det gjelder ulykkesforebygging. Kommunen ved Helsevernetaten har tilsynsmyndigheten, men ledelsen i hver enkelt barnepark har et selvstendig ansvar for at lekeapparatene er utformet på en sikker måte, og ingen får godkjennelse uten at de har en beredskapsplan for ulykker og et opplegg for førstehjelp.

Dessuten skal hver eneste barnehage og barnepark føre internt tilsyn med mulige ulykkespunkter. Mange sjekker uteområdet sitt hver eneste mandag, for å forvisse seg om at det ikke har skjedd noe eller at uvedkommende kan ha gjort hærverk i løpet av helgen.

Tragisk uhell

Politiet kommer ikke til å gå tungt inn i denne saken.

— Vi vil holde kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB). Det er de som er ansvarlig for å finne ut om sikkerheten var som den burde i dette huset og hvorvidt den må utbedres hvis det finnes flere slike lekehus, sier Per Størksen, politioverbetjent ved Fana politistasjon.

Han beskriver ulykken som et tragisk uhell.

  • Vi kan ikke sikre oss mot alle typer ulykker. Det vil alltid skje ting, sier Størksen.

Avdelingsleder Gunnar Woll i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier til BT at man ennå ikke har grunnlag nok for å si om det er noen feilkonstruksjoner ved lekehuset.

Styrer i barneparken, Birgit Erdmann, ønsker å få revet huset av følelsesmessige grunner. Det forstår politiet.

— Men de kan ikke gjøre det på noen dager ennå, det har vi fått beskjed om av DSB, sier Størksen.

BLIR REVET: Styrer i barneparken ønsker av følelsesmessige grunner å få revet huset der ulykken onsdag skjedde. Det vil trolig bli gjort om et par dager. FOTO: JAN M. LILLEBØ