Miljøbyråd Lisbeth Iversen (KrF) vil drøfte i byrådet, før pengene loves bort.

– Vi har en liste liggende med aktuelle kollektivtiltak. Alt kan jeg si er at vi skal hive oss rundt og raskt fremme en sak med forslag til hvordan pengene kan brukes, sier hun.

I dag deler den rød-grønne regjeringen ut nye 47 millioner kroner i belønningsordning for bedre kollektivtilbud og mindre bilbruk i storbyene. Av dette kan Bergen håpe på opp mot 8-10 millioner kroner.

Stortinget bevilget 107,2 millioner til belønningsmidler i statsbudsjettet for 2007. I revidert statsbudsjett blir nå belønningsordningen styrket med ytterligere 47 millioner, slik at summen totalt for 2007 blir på 154,2 millioner.

De rød-grønne vil bruke ekstra-penger til å bygge kollektivfelt på Landås og i Årstadveien. Pluss subsidiere togbilletten fra Arna til sentrum slik at den også koster 23 kroner.