Det er klart etter at et samlet bystyret i ettermiddag påla byrådet å finne nødvendige penger slik at Røde Kors kan drive for fullt også neste år.

Pålegget om ekstramidler til Røde Kors koster ca. 15 millioner kroner. Vedtaket ble fattet etter initiativ fra RVs Torstein Dahle og fremmet som fellesforslag fra RV, Høyre, Frp, V, Pensjonistpartiet og Uavhengige (Irene Skarsten — utmeldt Ap'er).

Bystyret har riktignok vedtatt at tallet på sykehjemsplasser ved Røde Kors skal ned fra 208 pasienter til 174. Spørsmålet er bare om når denne reduksjonen skal skje. Røde Kors ønsker å drive for fullt til 2005 når nybygg og ombygging er gjennomført. Byrådet foreslo å ta nedtrappingen fra høsten av når det står nye sykehjemsplasser ledige ved Slettebakken Menighets Eldresenter, men må altså bøye av for bystyret.