Forvaltningsenheten i Fana bydel har gjort nøyaktige beregninger over hva kostnadene vil være

Beregningen viser at de årlige utgiftene vil være ca. 3,1 millioner kroner. Helsdøgntilsynet Karlsen får i bofellesskapet på Fantoft koster til sammenlikning 2,3 millioner kroner.

En pleier må alltid være sammen med Karlsen hjemme. I tillegg vil pleieren også ha bruk for en ekstra hjelper deler av dagen Det er en forutsetning at de som kommer hjem til ham på Fanaflaten er faglærte til omsorgsoppgaven, forklarer leder for forvaltningsenheten, Eva Grini. Hun legger til at det i hovedsak er utgifter ved organisering av turnus i hjemmet som utgjør ekstrakostnadene.