På en pressekonferanse klokken 10 torsdag opplyste PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland at det foreligger en konkret terrortrussel mot Norge. Ifølge PSTs kilder har personer med tilknytning til en ekstrem islamistisk gruppe i Syria til hensikt å gjennomføre et terrorangrep i Norge i løpet av kort tid, antagelig bare noen få dager.

— Politiet jobbet med trusselen i natt, og vi ble informert da det var pressekonferanse. Vi er i god dialog med politiet, sier prosjektleder Haakon S. Vatle i Tall Ships Races.

SYNLIG POLITI: Politiet på plass ved Bryggen.
ELIN ELVSÅS
UBEVÆPNET: Politiet innsatsleder for Tall Ships Races, Gisle Antun, sier at det foreløpig ikke er væpnede politifolk på arrangementet.
ELIN ELVSÅS

Han ble torsdag formiddag oppdatert av politiet.

— Politiet er i beredskap og vi har hyppige møter med dem i dag. Arrangementet går helt som normalt. Men politiet vil ha ekstra beredskap under arrangementet. De har styrket sikkerheten og vil være mer synlig i bybildet enn ellers, sier Vatle.

Vatle forteller at de i halvannet år har lagt beredskapsplaner og sikkerhetsplaner i samarbeid med nødetatene, nettopp for å kunne imøtekomme slike situasjoner.

- Foreløpig ingen bevæpning

Politiet innsatsleder for Tall Ships Races, Gisle Antun, sier at det foreløpig ikke er væpnede politifolk på arrangementet.

— Vi høyner beredskapen, har satt i verk beredskapsplaner og kalt inn ekstra mannskap. I utgangspunktet ser vi på dette som en generell trussel. Det er ingen opplysninger som tilsier at Tall Ships Races er et terrormål, sier Antun.

På generelt grunnlag sier at han mye folk på et lite område er en utfordring, men at de ikke ønsker å overdramatisere.

— Politiets øverste ledelse vurderer disse truslene. Vi gjør det vi må. Formålet er å forebygge og ivareta sikkerheteen til alle som kommer hit. Vi tar våre forholdsregler, sier Antun.

Ordfører i Bergen, Trude Drevland, sier hun forholder seg rolig.

— Det er politiets jobb å ivareta sikkerheten under Tall Ships Races, og den jobben tror jeg de gjør utmerket, sier Drevland.

- Spesiell ramme for folkefesten

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen sier at terrortrusselen setter folkefesten i en spesiell ramme.

— Det er vanskelig å si foreløpig hvilke følger det får, sier Stolt-Nielsen.

Byrådslederen avventer nå politiets vurderinger. Kommunens informasjonsdirektør blir orientert klokken 12, og klokken 13 vil ledelsen for Tall Ships Races orientere kommunen.

PÅ TALL SHIPS RACES: Kaptein Robert Postuma på «Gulden Leeuw» tar i mot ordfører Trude Drevland.
ELIN ELVSÅS
ØKT BEREDSKAP: Politidirektøren sier at publikum vil merke den økte beredskapen med mer politi i gatene.
LEIF GULLSTEIN

— Vi vil følge de anbefalingene vi får fra politiet. Foreløpig er det vanskelig å gi noe råd til publikum, sier hun.

Særlig fokus er det på sikkerheten rundt åpningen på Fisketorget i ettermiddag, med et regjeringsmedlem, politikere og antagelig tusener av publikummere. Næringsminister Monica Mæland (H) foretar åpningen. I kveld deltar hun og en rekke andre politikere på kapteinsmiddagen i Haakonshallen.

Stenger ikke rådhuset

Informasjonssjef i Bergen kommune, Eva Hille, sier at de ikke øker beredskapen sin.

— Når vi har store arrangement som Tall Ships Races har vi en økt beredskap i kommunen. Så den er allerede på plass, sier Hille. I dag har de hatt møte i beredskapsledelsen hvor de har diskutert forskjellige tiltak og mulige scenarier.

— Har det ført til endringer i beredskapen?

— Nei, vi har den økte beredskapen som vi ville hatt uansett, sier Hille, og påpeker at de har en god dialog med politiet.

Bergen kommune har ikke sett noe behov for å stenge lokaler, slik Oslo kommune har gjort ved å stenge Rådhuset.

— Vi har ikke noen omvisninger slik de har i Oslo, så vi har ikke sett behovet for stenging. Vi har allerede sikkerhetsrutiner for Rådhuset på plass.

Ikke aktuelt å stenge skip

Sikkerhetssjef i Bergen havn, Roald Eliassen, sier arrangementet Tall Ships Races går helt som planlagt.

— Vi vet at politiet høyner sin beredskap litt, og skal ha noen tiltak. Men det er ingen konkret trussel mot dette arrangementet. Det vi gjør er å informere alle aktører, samt dem som er med i sikkerhetsarbeidet.

Han sier det ikke er aktuelt å stenge noen skip.

— På nåværende tidspunkt har vi ikke noen slike vurderinger.

Eliassen sier Kystverket vurderer sikkerhetsnivået fortløpende.

— Det vurderes om havnen skal heve beredskapsnivået fra normalsituasjon til nivå to.

I havnen opererer de med tre sikkerhetsnivåer.

— Hva skjer når man hever beredskapen til nivå to?

— Da øker man bemanningen og kontrollen med adgangspunktene. Kamerakontroll og ID-kontroll skjerpes.

— Når får dere beskjed om det skal heves?

— Det blir en løpende vurdering.

Flytrafikk som normalt

Marcus Seidl, kaptein på Statsraad Lehmkuhl, var ukjent med terrortrusselen da BT intervjuet ham like før 11.

— Vi er underlagt et internasjonalt regelverk for havnesikkerhet, med faste prosedyrer for slike situasjoner. Avhengig av situasjonen blirsikkerhetsnivået satt til en, to eller tre. Adgangskontrollen strammes inn eller skipet stenges helt. Vi vil nå kontakte havnen og oppdatere oss på terrortrusselen, sier Seidl.

FLYR SOM NORMALT: - Slik det er nå, vil ikke dette påvirke flytrafikken i det hele tatt, sier Flesland-sjef Aslak Sverdrup.
PAUL SIGVE AMUNDSEN

Vaktsjef og orlogskaptein Torolf Eide ved Haakonsvern orlogsstasjon ville før pressekonferansen ikke uttale seg om den mulige trusselen får noen konsekvenser for dem.

— Vi vil gjøre våre eventuelle tiltak etter pressekonferansen, sa Eide.

Ledelsen på Flesland var i møte med politiet etter pressekonferansen, men lufthavnsjef Aslak Sverdrup vil ikke si noe om hva de kom frem til.

— Generelt har vi god dialog med politiet. I denne saken er det politiet som står for eventuelle tiltak. Det vi gjør, er å implementere tiltak fra Justisdepartementet om økt årvåkenhet. I utgangspunktet, slik det er nå, vil ikke dette påvirke flytrafikken i det hele tatt, sier Sverdrup.

PRESSEKONFERANSE: Justisminister Anders Anundsen (Frp) og PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland på vei inn til pressekonferansen torsdag.
HÅVARD BJELLAND