Samferdselsdepartementet har gitt Royal Turbuss AS, Bergen, løyve for drift av ekspressbussrute på strekningen Bergen — Stavanger. Løyvet gjeld for en periode på ti år, fra 1. januar 2004, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

— Med den nye ekspressbussruten blir det et enda bedre transporttilbud mellom Bergen og Stavanger. Den nye ruten er også med på å styrke kollektivtransporten i konkurransen med personbiltrafikken, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.