Det var ordfører Herman Friele som fikk æren av å klippe over snoren som markerte at den nye ekspressbussterminalen kan tas i bruk.

Som et symbol på at kollektivtrafikk er et miljøtiltak, var snoren grønn.

2000 reisende vil daglig få glede av den nye terminalen, som er plassert like på innsiden av ByGarasjen. De reisende kan velge mellom 31 avganger til Sogn, Møre, Trøndelag, Oslo og Rogaland. Der er innredet et venterom på 144 m2. Alle avgangene er markert på lystavler på veggen.

Det er AS Nygårdstangen som har stått for byggingen på oppdrag for Bergen kommune. Det har tatt lang tid å få bygget på plass, men det skyldes verken prisen eller størrelsen. Høyesterettsadvokat Jan Einar Greve i AS Nygårdstangen minnet ved åpningen om at 1. byggetrinn på kollektivterminalen var ferdig allerede i januar 2000. Det var gangbroen fra Bystasjonen over til jernbanestasjonen.

At det tok hele fem år før resten av terminalen kom på plass, skyldes bl.a. byggingen av 3. etasje på ByGarasjen, som kom i veien for terminalen. I tillegg har det vært mye usikkerhet omkring de øvrige byggeplanene på området mellom ByGarasjen og Statens Hus. Men etter hvert har dette blitt såpass avklart at ekspressbussterminalen kunne fullføres.

2. byggetrinn av ekspressbussterminalen har kostet 27 millioner kroner. 1. byggetrinn, gangbroen, kostet 28 millioner. Av dette har staten skutt inn 24 millioner i storbymidler gjennom Statens vegvesen.