I sin posthylle på Universitetet i Bergen mottok Brit Haver mandag et brev fra USA. Det er datert 21. november 2006, og sendt som ekspresspost via fraktselskapet FedEx.

— Jeg ble oppskaket og åpnet brevet med skjelvende hjerte. Jeg er såkalt professor emerita, og var ikke forberedt på et brev av denne typen. Jeg trodde det måtte være fra min datter i USA, sier Haver, som fryktet at noe var galt.

Det viste seg at brevet ble sendt til Haver fra en kollega ved Harvard University i USA for over syv år siden.

Navn og nummer riktig

Brevet er et letter of collaboration , som skulle brukes i et samarbeidsprosjekt. På konvolutten står det helt korrekt professor dr. med. Brit Haver. Navnet er fullt lesbart.

— I tillegg står mitt telefonnummer der, og dessuten Institutt for klinisk medisin, seksjon for psykiatri, som var min arbeidsplass, sier Haver.

Også avsender av brevet kommer klart frem. Haver har en teori om hva som antagelig har vært problemet.

— At det står postboks 23, Sandviken utenpå. Det var min vanlige postadresse i 2006. Nå er det systemet forandret, men den gang var det en korrekt adresse for levering av vanlig post.

Ifølge Haver er det vanlig rutine at ekspressbrev leveres til internposten på Haukeland hvis FedEx ikke får tak i den aktuelle personen.

— Jeg har ikke undersøkt saken nøyere, men det må være i internposten brevet har blitt liggende i syv år. Jeg regner med at de nylig har hatt en opprydding der, sier hun.

Dette avvises imidlertid av de ansvarlige på Haukelands interne postkontor.

— Det har ikke blitt liggende hos oss. Vi har god oversikt over alle brev som kommer inn og går ut. Når vi får inn noe fra FedEx, går det ut samme dag eller neste, sier en postansatt som ikke ønsker navnet sitt på trykk.

Om det er FedEx eller Posten - eller noen helt andre - som har rotet med brevet, er dermed høyst uklart.

Lattermild

Haver ble lattermild da brevet kom frem.

— Jeg husker situasjonen i 2006, jeg ventet på brevet og syntes det tok fryktelig lang tid. Så jeg måtte ringe og be dem sende et nytt, og også den gangen tok det hele 14 dager før jeg hadde det i posten, sier hun. Vanligvis skal et slikt brev leveres i løpet av få dager direkte til mottager.

Grunnen til at brevet i utgangspunktet ble sendt med den kostbare ekspresstjenesten FedEx, var at Haver hadde en viktig søknadsfrist å overholde. Brevet fra Harvard skulle legges ved søknaden.

OPPSKAKET: Professor emerita Brit Haver hadde ikke regnet med forsendelse fra Harvard University.
Olav Slettebø