Mannen i 50-årene ble også dømt for liknende forhold i 1999. Den gang fikk han 36 dagers betinget fengsel, og måtte ut med 10.000 kroner til statskassen.

Etter at en lang karriere i politiet, startet mannen på 90-tallet sitt eget sikkerhetsselskap. Kundene var i første rekke banker og offentlige organer. Blant annet utarbeidet selskapet beredskapsplaner for Kreditkassen.

I perioden 1996 til 2000 unnlot mannen å føre regnskap for virksomheten. Han tok vare på samtlige bilag, men hyret ikke inn ekstern regnskapsfører.

Ekspolitimannen hevdet at han først i 1999 ble klar over regnskapsplikten. Bergen tingrett fant dette underlig. Dommerne mente at mannen med sin yrkesbakgrunn, burde være kjent med regelverket.

Kemneren i Bergen begjærte selskapet konkurs i år 2000. Bakgrunnen var et uoppgjort skattekrav.