Etter å ha fylt bensin fra kaianlegget skulle båtfører starte opp motoren, bensinen antente og eksplosjonen var et faktum. Båtluker og løse deler ble slengt utover sjøen i eksplosjonen.

Ingen av de fire om bord, to menn og to kvinner, skal ha blitt alvorlig skadet. Samtlige fikk medisinsk behandling på Brattholmen kai.