• Det går ikke an å kjempe mot fremtiden, sier Ikea-sjefen.

Det er kommet inn snaue 860.000 forhåndsstemmer til årets stortingsvalg, ifølge en prognose fraKommunal— og regionaldepartementet. Det er ny rekord.

Hele 4777 av stemmene ble avgitt på Ikea i Åsane, den første og eneste Ikea-filialensom er med på ordningen.

Det betyr at cirka fem prosent av forhåndsstemmene i Hordaland, kommer framøbelsenteret.— Det sier litt om behovet, oghvilken vei utviklingen går, sier varehussjef Odd Rune Bjørge.

Dobling på Lagunen

Allerede ved stortingsvalget i 2009 åpnet Bergen kommunefor en prøveordning på Lagunen, Fanatorget og Øyrane Torg.

På Lagunen stemte drøye 3000 ved de to foregående valgene. Denne gangen bikket det 6000.

— Vi hadde 5542 forhåndsstemmer til Bergen, og 463 til andre kommuner. Det er en radikal økning. Kanskje er ordningen blitt mer kjent, sier senterdirektørKnut Eliassen.

— Jeg forhåndstemte selv, og det tok 30 sekunder. Dette sier at valget til Bergen kommune, som har et ønske å ha valgurene der folk ferdes, har vært helt riktig, sier Eliassen.

«Hårreisende ordning»

Også i Oslo ogDrammen har valgstyrene lagt til rette for forhåndsstemming ved mange kjøpesentre, noe valgforsker Frank Aarebrot har reagert kraftig på:

— En hårreisende ordning. Jeg er sjokkert, sa han til NRKforrige uke.

Nå slår Ikea-sjef Odd Rune Bjørge tilbake.

— Kundene har vært kjempefornøyde. Mange har sagt at de ikkekunne stemt hvis de ikke hadde hatt denne muligheten. Jeg har respekt forandres meninger, men jeg tror Aarebrot er ganske alene. Tallenes tale er klare.Det går ikke an å kjempe mot fremtiden, sier Bjørge, som gjerne blir med nestegang også.

— Dette har vært veldig kjekt. Det er et ærefullt oppdrag,sier han.

Taus om partivalget

Mens eieren av Lagunen, Olav Thon, tonetFrp-flagg tidlig i valgkampen, vil verken senterdirektør Eliassen eller Ikea-sjef Bjørge si hvem de har stemt på.

— Det er nok hemmelig. Ikea og jeg er partinøytrale,sier Bjørge.

Han vet ikke hvordan Ikea-valget hargått. Resultatet av forhåndsstemmingen blir først klart senere.

— Jeg er ganske sikker på at resultatet vil væreet snitt av folket. Men de som er mest representert hos oss, er kvinner mellom 35 og 45 år,og studenter.

- De tenderer vel til å stemme rødere enn andre?

— Det kan i så fall veie opp fargen på huset vårt som er blått.