Aldri tidligere har så mange elever i Hordaland og ikke minst i Bergen valgt seg private alternativer på videregående skole.

På John Bauergymnaset i Bergen er økningen i elevtallet formidabelt.

— I fjor hadde vi 40 elever. Nå dobler vi antallet på det trinnet, samtidig som vi har plass til 175 elever på 1. videregående, forteller rektor på John Bauer, Viggo Bjørge.

Det betyr at skolen vil har totalt opp mot 275 elever når klokken ringer inn til første time i august. Det er nesten en sjudobling av elevtallet.

— En vesentlig økning, sier en fornøyd rektor.

Forventer fortsatt økning

Også på skolene Sonans og Akademiet merker de den økende interessen for private videregående skoler.

Akademiet mer enn dobler elevtallet og vil trolig ende opp på om lag 275 plasser. Også Sonans dobler antall plasser og vel så det, med et forventet elevtall på 130. — Nasjonalt øker antall elever med rundt 1000. Det er tredobling fra i fjor, sier daglig leder for Akademiet i Bergen, Terje Risa.

Han tror vi vil oppleve en fortsatt økning for de private aktørene på videregående skoler her til lands.

— Uten de statlige restriksjonene ville nok veksten bli større, tror Risa.

- For «hvermannsen»

Privatskoler er nemlig ikke bare for «fiffen», og det har flere og flere oppdaget, mener Akademiets daglige leder.

— Med en egenbetaling på 750 kroner i måneden kan «hvermannsen» gå på friskole, sier Risa.

Hos Sonans tror man også på en fortsatt vekst i årene som kommer.

— Jeg tror det er en økt bevissthet om at private skoler har noe annet å tilby enn offentlige skoler, sier inspektør Mette Knudsen.

— Som hva?

— Et mindre miljø og tettere oppfølging av elevene.

PRIVAT TIL TUSEN: ¿ Det kan nok bli gode tider for Hydro Texaco, sier rektor på John Bauergymnaset, Viggo Bjørge. Om noen få år vil det trolig gå over 1000 elever på de tre private videregående skolene i Lars Hillesgate.
KNUT STRAND