På landsbasis har antall mopedulykker økt med 72 prosent i samme tidsrom.

— En av årsakene kan være at de som kjører moped har problemer med å ta seg frem i trafikken, fordi de ikke har kjørt bil før, sier leder for trafikkseksjonen ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Arne Engtrø, til Adresseavisen.

Det er unge og uerfarne mopedister som dominerer statistikken. Aldersgruppen 15-19 år er innblandet i over 60 prosent av ulykkene i Sør-Trøndelag.

Samlet har Sør-Trøndelag hatt en samlet vekst i mopedulykker på 275 prosent.