Det sier Martin Tenold, sorenskriver ved Bergen tingrett, til BT.

– Når tiden fra hendelse til rettssak blir lang, svekkes bevisene fordi vitner ofte husker dårligere. Det er et problem for rettssikkerheten for både tiltalte og ofre, sier han.

Økte med hele 29 prosent

I 2004 hadde tingretten ca. 800 såkalte meddomssaker med hovedforhandling. I fjor økte antallet slike straffesaker til ca. 1030, ifølge Tenold. Altså en økning på hele 29 prosent.

– Den største økningen kom i høst. Det virket som påtalemakten hadde en kraftig opprydning da. Konsekvensen for oss var at vi ikke fikk sakene unna så fort som vi ønsker, sier han.

Målet satt av Justisdepartementet er tre måneder fra saken er mottatt av domstolen til rettssaken skal være overstått.

Med nesten seks måneders behandlingstid i snitt i tingretten, på toppen av tiden politi bruker på etterforskning og påtalemessig vurdering, kan det fort gå et par år fra hendelse til dom.

– Belastning for ofre

– Ventetiden er altfor lang. Det er klart det blir en belastning for både tiltalte, fornærmede og vitner. Mange av disse kvir seg jo kraftig til det som skal skje i rettssalen. En formulerte det slik at «livet står på vent» til dom foreligger.

Tenold har ingen grundig oversikt over hva slags saker som har ført til veksten.

– For oss virker det som en økningen har kommet på alle type saker, unntatt drap og veldig grove voldssaker. Da tenker jeg på gjengangere, vinning, vanlige voldssaker, narko og veitrafikksaker, sier han.

For å gjøre et skikkelig innhogg i saksbunkene, fikk Bergen tingrett tilført tre midlertidige dommerfullmektiger og tre saksbehandlere.

– De jobber effektivt. Vi har aldri hatt så mange saker inn før. Men på grunn av disse seks har vi heller aldri hatt så mange saker ut.

– Ingen politikampanje

Hildegunn Havsgård, politiadvokat og leder for påtaleseksjonen ved Hordaland politidistrikt, sier at det ikke var noen spesiell kampanje i fjor for å få ut flere saker. Heller ikke antall kriminelle hendelser skulle tilsi flere saker for tingretten.

– Men vi har jobbet målrettet i flere år for å få ned saksbehandlingstiden. Dessuten har oppklaringsprosenten gått noe opp. Dette tilsier flere saker for tingretten, sier hun.