I løpet av helgen har en flaske med 2,5 liter diklormetan og bromoform eksplodert i bygningen. Fem brannfolk med åndedrettsvern, skjold og fullt verneutstyr undersøker nå rommet der eksplosjonen skjedde.

Brannvesenet ble tilkalt for å sjekke en flaske med samme innhold som også hadde utvidet seg i løpet av helgen.

Se video fra Realfagbygget i dag.

Gjort av rutiner

Instituttleder for Kjemisk institutt, Øyvind Andersen, kunne like etter klokken 10.00 i dag fortelle at situasjonen var avklart. Han foklarer at det hele er gjort av rutinemessige årsaker.

— Vi har fulgt prosedyrene for spesialkjemikalier som det her er snakk om. Flaskene ble plassert i dette rommet nettopp fordi de kan utvide seg og ekslodere. Denne flasken hadde høyere trykk enn det vi likte og derfor tilkalte vi brannvesenet, som har bedre utstyr enn oss til å håndtere slike situasjoner, forteller Andersen.

Brannfolkende undersøkte den fem liters store flasken og fikk senket trykket.

- Udramatisk

Vaktkommandør Geir Bøe i Bergen brannvesenet betegnet tidligere i formiddag situasjonen som udramatisk.

— Kjemikaliene vil ikke spre seg i bygningen. Rommet de sto i, er konstruert for oppbevaring av slike flasker, sier han til bt.no.

Det skal ikke være farlig å oppholde seg andre steder i bygningen. Kjemikaliene som har lekket ut, kan gi frostskader. Derfor har brannfolkene på seg beskyttelsesutstyr.

Brannvesenet fikk melding om eksplosjonen klokken 09.35 mandag morgen. Trolig har den skjedd i løpet av helgen.

KUN FOR RUTINE: Instituttleder for Kjemisk institutt, Øyvind Andersen, forteller at brannvesenet rutinemessig ble kontaktet. I bakgrunnen ser du den sølvfargede flasken som eksploderte, til høyre i bildet er flasken brannvesenet tok hånd om.
Deisz, Ørjan
VERNET: Brannvesenet var tidlig på plass og gikk inn i Realfagbygget med fem mann, men beskrev situasjonen selv som udramatisk.
Ørjan Deisz