• Vær tydelig. Sett grenser for hvilken oppførsel du venter av de unge.
  • Gjørs klare avtaler om når de unge skal komme hjem.
  • «Bry» deg med hva ungene dine gjør. Vær interessert i deres venner, deres hobbyer og fritidsaktiviteter.
  • Vær oppmerksom på egne drikkevaner. Ungdom blir urolig av å se at mor og far blir beruset.
  • Tenk igjennom om det er nødvendig å drikke, og hvor mye de voksne skal drikke når de er sammen med de unge.
  • Kjøp ikke alkohol til ungene for at de skal ta den med på fest.
  • La regelbrudd får konsekvenser. De unge får slik bekreftet at foreldrene bryr seg. Det setter de pris på.