— I august skal en bredt sammensatt gruppe med eksperter gå gjennom de erfaringene som er gjort etter at vi begynte å kjøre. Vi skal ha en bred, faglig gjennomgang, og se på om det er noe vi kan forbedre. Sikkerhet er viktig også for oss, understreker han.

På grunn av det forestående arbeidet vil Knapskog ikke kommentere NAFs innspill mot sikkerheten på enkeltsteder.

- Alt er nøye vurdert

  • Men generelt kan jeg si at alle løsninger langs Bybanen er nøye vurdert.

Sikkerhetssjefen viser til at det er brukt fem år på å gjennomgå sikkerheten langs Bybanen meter for meter.

  • Vi har hatt et tett og godt samarbeid med både politi og veivesen. Dessuten har vi sanket inn erfaringer fra andre europeiske byer med tilsvarende banedrift, sier han.

Ingen T-bane

Øyvind Knapskog påpeker at Bergen har fått en bybane, og ikke et T-bane-system.

  • En T-bane går hurtigere og krever mer inngjerding. Hele prinsippet med bybane bygger på at det er et mer åpent transportsystem, sier han.

Knapskog mener også at flere gjerder ikke nødvendigvis er den beste løsningen.

  • Gjerder har også sine negative sider. Det kan skape andre problemer, sier han.

Sikkerhetssjefen vil likevel ikke avvise at det kan bli aktuelt å sette opp gjerder enkelte steder.

  • Vi er for eksempel i dialog med Årstad videregående skole om hva som bør gjøres der, sier han.

Han er ikke like kategorisk om det bør settes opp gjerder ved Bien Bar og gamle Forum kino, som også er pekt på som et problemområde.

  • Her har vognførerne god sikt. I tillegg kjører vognene svært sakte der, sier han.