• Taksten er faglig sett altfor tynn. Takstmannen vil få en advarsel, sier Kai-Haftor Olsen, leder i NITO Takst. Han mener overformynderiet aldri skulle godkjent tomtesalget.

Kai-Haftor Olsen reagerer med vantro på dokumentet som lå til grunn da Askøy Overformynderi godkjente tomtesalget i Florvåg i år 2000.

— Dette holder ikke mål. Siden vedkommende takstmann er medlem hos oss, vil vi på generelt grunnlag følge opp saken. Han vil definitivt få en disiplinærreaksjon.

Bare fem linjer

Fem korte linjer. Det var all informasjon Askøy overformynderi fikk fra takstmannen før de godkjente salget av tomten til den umyndiggjorte kvinnen i Florvåg.

Takstmann Knut Skarpenes brukte ikke et standardisert skjema. Han nøyde seg med å gi en omtrentlig beskrivelse av tomten han skulle verdsette.

— Han har ikke forholdt seg til vår instruks. Selv om dette er en såkalt brevtakst, er den meget mangelfull, sier Kai Haftor Olsen.

Han forstår ikke at Askøy overformynderi godtok taksten.

— Det er ille nok at takstmannen ikke har fulgt instruksen. Enda mer kritikkverdig er det at overformynderiet ikke reagerer. Slike salg er svært følsomme, og overformynderiet bør holde sin sti enda renere enn andre.

— Hva mener du?

— Hvis arvingene mener at denne tomten gikk på billigsalg, kan de jo kreve salget omstøtt. Det er vel ikke en situasjon overformynderiet ønsker å havne i.

Ville aldri godkjent salget

Det er ikke bare NITO som reagerer. Lederne i landets tre største takstorganisasjoner er samstemte i sin kritikk.

— Dette er dårlig reklame for takstmannen. Hadde han vært medlem hos oss, ville denne saken ført til en straffereaksjon, sier Tor Hegle, administrerende direktør i Norsk Byggvurdering og Takstinstitutt (NBT).

Han mener overformynderiet har tatt en «fryktelig risiko».

— Her kan de ha blitt forledet. Det er en tanke som slår meg. De burde i det minste hentet inn to uavhengige takster.

Arne Støbakk, leder i Norges Takseringsforbund, betegner taksten som «snau».

— Hvis jeg var overformynder i Askøy, ville jeg aldri godkjent salg på grunnlag av takst, sier Støbakk.

Oppga feil areal

Takstmann Knut Skarpenes truet med advokat da Bergens Tidende kontaktet ham i går.

— Jeg forstår ikke hva dere holder på med, sier Skarpenes.

Han mener han gjorde en forsvarlig jobb da han verdsatte tomten i år 2000.

— Det er en brevtakst jeg har valgt.

— NITO mener den heller ikke oppfyller kravene til en brevtakst?

— Det blir jo en annen sak.

— Taksten er på én side med noen få linjer. Er det forsvarlig?

— De vet jo hvor tomten er. Det står jo hva tomten er på, hvor stor den er -sannsynligvis - om det er vei, vann og kloakk. Ja, da er det nok,

— Det er nok?

— Ja, selvfølgelig.

Så legger Skarpenes på røret. Bergens Tidende rekker ikke å spørre hvorfor han oppga tomtens størrelse til 1400 kvadratmeter når den faktisk er nesten 2000.

Når BT spør tidligere overformynder Rolf Helgesen hvorfor de baserte salget i 2000 på en takst på en side med fem linjer, er svaret:

— Jeg har ingen kommentar.

Vergen involvert i salget

Verge Karen Kristiansen hevder hun ikke var involvert da sønnen hennes kjøpte den umyndiggjorte kvinnens eiendom.

Overformynderiet mener salget var uproblematisk fordi det ble oppnevnt setteverge.

Mye tyder likevel på at vergen var involvert i prosessen:

  • Det var Karen Kristiansen eller mannen hennes som kontaktet Skarpenes om takstoppdraget, ifølge Skarpenes selv.
  • Hun var også sammen med takstmannen under befaringen på tomten, har Skarpenes opplyst til BT.
  • Den 6. september verdsatte Skarpenes tomten til 125.000 kroner. Taksten er adressert til «verge Kristiansen».
  • Dagen etter, den 7. september, søkte sønnen Robert Kristiansen overformynderiet om å få kjøpe tomten til takst. Han lovet kontant betaling.
  • Den 4. oktober godkjente daværende overformynder Rolf Helgesen kjøpet. Dagen etter signerte setteverge Tore Thorsen skjøtet.

- Skulle nok reagert

Nåværende overformynder i Askøy, Erik Kjær Mjøs, reagerer på at det var vergen som hentet inn takst.

— Det naturlige hadde vært at settevergen gjorde det.

— Hva synes du om at det er oppgitt uriktig tomteareal i taksten?

— Det er selvsagt ikke bra, og man skulle nok reagert på den korte og enkle taksten fra Skarpenes, sier Mjøs.

TYNN TAKST: Disse fem linjene var det eneste Askøy overformynderi hadde som takstgrunnlag da de godkjente prisen og salget av den umyndiggjorte kvinnens tomt. Lederne i landets tre største takstorganisasjoner mener salget var uforsvarlig.