Monika Sviglinskaja (8) ble funnet av moren sin med et belte rundt halsen for snart tre år siden. Politiet henla saken fordi de mente skadene var selvpåførte.

Mandag ble en 32 år gammel mannpågrepet og siktet for forsettelig drap på Monika.

Hordaland politidistrikt er nå under etterforskning av Spesialenheten for politisaker for sin håndtering av saken.

De siste 25 årene er det kun registrert tre tilfeller av selvmord hos barn under 10 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Disse fant sted i 1992, 2003 og 2011, skriver Aftenposten.

Tilfellet i 2011 gjelder Monika Sviglinskaja, som ifølge politiet nå trolig ble drept. Det betyr at det reelle tallet trolig er to.

— Politiet burde vite

Willy-Tore Mørch ved Universitet i Tromsø er professor og ekspert på barn og unges psykiske helse. Han har ikke tidligere hørt om barn ned i 8-årsalderen som begår selvmord, og tviler på at så små barn kan begå et planlagt og villet selvmord.

— Barn i den alderen mangler en god forståelse av liv og død. Selvmordskandidater har ofte veldig dårlig selvfølelse, men 8-åringer har ikke engang utviklet en egen selvfølelse. Med forbehold om at jeg kun kjenner saken gjennom mediene, vil det overraske meg sterkt om en 8-åring begår det vi vanligvis kaller selvmord, sier Mørch.

Han mener likevel det finnes en teoretisk mulighet for at en 8-åring kan ta selvmord ved henging.

— Det forutsetter at de vet det er mulig. De kan ha lest om det eller sett det på film, men det høres veldig rart ut, sier han.

Mørch er forbauset over at politiet ikke gikk videre fra teorien om selvmord.

— De burde ikke ha stanset etterforskningen, men isteden sett etter andre løsninger, for dette er veldig spesielt. Det burde politiet vite, sier Mørch.

Ekstra sjeldent blant jenter

Fredrik Walby er forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging, samt sjefpsykolog på Diakonhjemmet. Heller ikke han kjenner detaljene i Monika-saken, men sier på generelt grunnlag at selvmord hos barn er veldig sjeldent.

— Det er ekstra sjeldent hos jentebarn, og ekstremt sjeldent hos barn under 10 år, sier Walby.

Fordi det er så uvanlig, er selvmord blant barn også spesielt vanskelig å etterforske, ifølge ham.

— Det er en grenseoppgang her som politi og leger er oppmerksomme på. Barn forstår ikke alltid hva de gjør, og kan dø under lek uten at det er intensjonen. Men også slike tilfeller er ekstremt sjeldne. Jeg forutsetter at dette har vært etterforsket sier, Walby.

Kan være vanskelig å vurdere

Anne Freuchen ved Sørlandet sykehus har studert selvmord hos barn i alderen 15 år og yngre i årene 1993-2004. Ingen av barna i hennes utvalg var under 10 år.

— Selvmord blant barn under 10 år er svært sjeldent, men det skjer, sier Freuchen, som ikke kjenner til Monika-saken spesielt.

— Jeg vet ikke hvordan politiet har vurdert saken, men det kan være vanskelig å vurdere hvorvidt strangulasjon (kvelning), er selvforskyldt. Det er heller ikke sikkert at barn har en forståelse av hva det innebærer. De kan finne på å leke en «kvelelek», noe som er livsfarlig, sier Freuchen.