FORSKNINGSDELEN av rapporten leveres Forsvarsdepartementet i februar.

— Konklusjonen er at Golfkrig-lidelse er en reell tilstand, vi må ta på alvor de helseproblemene veteraner måtte ha, sier major Bjørn Angell Knudtzen, ekspertgruppens leder. Han er overlege og psykiater.

Rapporten støtter seg blant annet til National Institute of Medicine i USA og hva forskningen så langt slår fast om de hundretusener av soldater som ble syke etter Golfkrigen i 1991.

Årsakene kan man fortsatt ikke si noe vitenskapelig sikkert om. Men forskere har funnet indisier på at lidelsene kan skyldes kjemiske substanser som soldatene var eksponert for.

Organiske fosfater, som nervegass og insektmidler, kan ligge bak, påpeker Bjørn Angell Knudtzen. Beskyttende tabletter mot nervegass er også lansert som en mulig årsak.

KONKLUSJONENE BETYR altså at helseproblemene blant soldater som deltok i Golfkrigen ikke bare er av psykisk art, slik enkelte, også norsk psykiatrisk ekspertise, har hevdet.

— Det er likevel viktig å huske på at psykiske seinplager som følge av ytre belastninger i en krigssituasjon er like reelle skader som kroppslige skader, og ofte ser man begge deler, sier Knudtzen.

Nær 500 norske Golfkrig-veteraner fikk i høst tilsendt spørreskjema for å kartlegge hvor mange som kan være eksponert for giftstoffer og potensielt ha helseplager relatert til Golfkrigen.

— Svarprosenten er over 60, høyere enn ventet, sier Knudtzen.

Ekspertgruppen vil kvalitetssikre og kontrollere dataene opp mot blant annet Nav-registre og kreftregisteret.

— Dette kan ta tid, siden vi ennå ikke har fått tilgang til alle registre. Gruppen vil også forsøke å se om det er de sykeste eller friskeste veteranene som har svart. Når det er gjort, vil undersøkelsen kunne si noe om hvor relevant Golfkrig-lidelsene er for norske soldater.

Tidligst til sommeren kan vi gi endelige konklusjoner og anbefalinger om hvordan dette bør håndteres.

DET ER TO ÅR SIDEN Anne-Grete Strøm-Erichsen, daværende forsvarsminister, ba om undersøkelse av Golfkrig-veteraner. Hvis konklusjonene viser sammenheng, kan det få konsekvenser for erstatningskrav fra skadede veteraner.