• Det skal ikke så høye priser til før man vil merke effekten.

Det går mot køprising i Bergen. På onsdagens møte i bystyret vil KrF, Venstre og Byluftlisten be byrådet om å gjøre det dyrere å kjøre bil i rushet. Arbeiderpartiet har allerede levert inn forslag om en sats på 45 kroner. Assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt (TØI), Kjell Werner Johansen, mener den prisen kan være noe høy.

— Det er bare å prøve, men jeg ville kanskje startet på omkring 40 kroner, sier Johansen.

Ingen eksakte tall

TØI slår i en rapport fra mars i år fast at det er svært utfordrende å sette en pris på en avgift. Man har ifølge rapporten heller ingen praktisk erfaring med hva som er optimalt avgiftsnivå i den enkelte by før man har innført og studert køkostnadene.

— Det er ingen eksakte tall på dette. Folk er forskjellige og har i ulik grad tilgang på annen transport. Det gjør at noen vil finne på å bruke alternativer selv ved lave satser, mens for andre er det så viktig å bruke bilen at man er villig til å betale ganske mye, forklarer Johansen.

Prisen kan være lav

Den assisterende direktøren mener likevel det ikke skal høye priser til før man vil merke effekten på trafikkbildet.

— Det er heller ikke mange biler som skal prises bort før det flyter bedre, sier han.

I rapporten viser TØI blant annet til Stockholm, hvor innføringen av køprisingen har gitt stor effekt. Her tar man ifølge Johansen også kun betalt i rushtiden.

— Det har vist seg å være særdeles effektivt. Prisen ligger på 10 til 20 kroner, og mange rasjonaliserte bilbruken, slik at man gjorde unna flere ærender per tur, endret reisemål og reiste kollektivt noen dager i stedet for med bil. Kombinasjonen av bedre kollektivtilbud og køprising virket. Man økte kollektivtilbudet først, uten å oppnå reduksjon i bilbruken. Så, når køprising ble innført, var kollektivtilbudet allerede på plass og folk tok det i bruk, forteller han.

- Ren skattlegging

Frps gruppeleder i bystyret, Tor A. Woldseth (Frp), mener Johansens forslag om 40 kroner er langt over det akseptable.

— Det er kanskje passende for ham, men det er ikke sikkert det er passende for småbarnsforeldre, sier Woldseth.

Han mener et bedre kollektivtilbud må på plass før man i det hele tatt kan begynne å diskutere køprising.

— Kollektivtilbudet som er i dag har altfor dårlig kapasitet. Derfor forstår jeg ikke hvorfor man ikke heller står på for å få bygget ut det først, i stedet for å gå motsatt vei. Man må ha kollektivtilbudet klart før man innfører en eventuell køprising. Å legge disse pengene på nå uten å ha et godt nok alternativ, er ren skattlegging, mener Woldseth.