Bystyremedlem Arvid Blommedal har i en rapport til styret i Bergen Frp beskyldt Sulen for å forsøke å true han med kompromitterende lydbåndopptak. Sulen har i sitt tilsvar til styret benektet å ha kommet med slik trusler.

I styret i Bergen Frp er det uenighet om Blommedals påstander gir grunnlag for å sette i gang en eksklusjonssak. Tre stemte mot å sende saken videre. Styreleder Karin Woldseth sier styret ikke har tatt stilling til om Sulen bør ekskluderes.

— Vi har forholdt oss til det faktum at vi har fått en rapport om at det her har skjedd noe som ikke kan aksepteres, så har vi fått belyst saken. Nå er det fylkesstyret som overtar, sier hun. Det er grunn til å tro at et flertall i fylkesstyret vil innstille på ekskludere Sulen.

Sulens fremtid i Frp avgjøres i sentralstyret. Knut Holme Sulen sier han ikke lar seg uroe av styrets vedtak.

— Jeg sover godt om natten. Jeg håper flertallet i styret i Bergen Frp gjør det samme, sier han.