Den nye brua over Rjoåni er ikkje stort meir enn 30 meter lang, og ho fører ikkje nokon stad hen. Likevel vart bruopninga i går ei internasjonal storhending.

Varaordførar Kjellaug Ekse Brekkhus brukte ein ekte Khukri-kniv til å hogga av det raude bandet, og imponerte den britiske brigaderen med handlaget sitt.

Deretter fekk ho sjå knivane brukt i tradisjonell sigersdans ute på den flunkande nye brua.

— Eg trudde ein av dei skulle mista øyret, vedgår ho med skrekkblanda fryd til Bergens Tidende. Brått vart varaordføraren nærmast midtpunkt i tradisjonell folkedans - utan knivar. Også i Nepal gjeld det å gjera seg til for kvinnene.

Og deretter var det kurri-fest med både tradisjonelle rettar og ekstra milde - for oss som elles ville ropt på brannbil etter første munnfull.

Vel 50 mann frå den britiske hær har gjennomført øvinga «Northern Quest». Av desse er ei handfull britar, resten frå 70. Gurkha Feltskvadron av Dronninga sine gurkha-ingeniørar. Innslaget av gurkha-einingar i det britiske forsvaret har tradisjonar attende til imperietida.

I løpet av sommaren har soldatane bygt bru over elva i skytefeltet, nærare to kilometer veg i retning mot Brandset på Vossestrand, og eit sanitærtilbygg til ei av dei tømra kassernene på Bømoen. Alle tiltak for å gjera det allierte øvingssenteret på Voss enda betre. Senteret blir ei eiga avdeling i det norske forsvaret når Fjordane (og andre) regiment blir lagt ned i slutten av månaden, og Heimevernet overtek ansvaret for å forsvara territoriet.

Oberstløytnant Oddmund Nygård takka dei allierte for innsatsen i sommar.

Dei flittige maurene har mellom anna bore over 1000 bører med sand over ei hengebru som fyllmasse bak fundamentet på andre sida av elva, der det ikkje er planar om vegbygging. Vinterstid er det likevel beltetrafikk her, for å plukka blindgjengarar og grunna rasfare på vegsida. Brua er den første i Noreg av typen Mabey & Johnson, som har avløyst den revolusjonerande Bailey-brua frå 2. verdskrigen. «Bailey med steroidar», sa sjefen for øvinga, kaptein Dhan Chand, med referanse til styrken. Brua toler 30 tonn og kan forsterkast til det doble.