• Programkomiteen i Høyre vil innføre en bompengestruktur som priser passeringene etter hvor forurensende bilen er.
  • Utgangspunktet skal være EUs utslippsklasser Euro 1 til 6, som alle biler etter 1992 er klassifisert i. Tanken er at de bilene som slipper ut mest NOx skal betale mer enn i dag, mens de med lavere utslipp slipper billigere unna enn i dag.
  • Bilens utslippsklasse skal kodes i Autopass-brikken, slik at bompengeavgiften differensieres.