Bergens Tidende har gått gjennom listen sammen med Sørensen. Den er skrevet ut 1.8.2002 og viser at Bergen Frp på det tidspunkt hadde 899 medlemmer, av disse hadde 592 betalt medlemskontingenten sin per 1.8. Listen inneholder navn, adresse, telefonnummer, innmeldingsdato, dato for betaling av kontingent og fødselsdato. Det er ingen tvil om at listen er ekte.

Tatt fra kontoret

— Jeg fikk medlemslisten i midten av august. Schjenken sa til meg at han hadde låst seg inn på Liv Røsslands (gruppeleder i bystyret, red. anm.) kontor, tatt originalen og laget kopier, sier Sørensen.

— Hvorfor skulle du få listen?

— Han ønsket støtte slik at han kunne bli nominert så høyt oppe på listen at han kunne fortsette som heltidspolitiker etter kommunevalget til neste år.

— På hvilken måte skulle du kunne hjelpe han.

— Han regnet med at jeg kjente mange, og når jeg fikk arbeidsredskapet skulle dette la seg ordne.

— På hvilken måte kunne du bruke dette som arbeidsredskap?

— Jeg kjenner mange i det politiske landskapet rundt Frp. Ved å ha medlemslisten, vet jeg hvem som er betalende medlem og dermed har stemmerett. Da kan jeg ta kontakt med disse.

Var i alle leire

— Og få de til å stille på nominasjonsmøtet?

— Jeg ser ikke noen grunn til å utdype mine arbeidsmetoder ytterligere.

Sørensen sier han hadde mye kontakt med Schjenken i månedene etter at han fikk medlemslistene.

— Han ringte meg på min mobiltelefon helt frem til nominasjonsmøtet (15 november i fjor). Jeg kan dokumentere dette om nødvendig.

Sørensen sier han også hadde hyppig kontakt med Liv Røssland i denne perioden.

— Hun var overfor meg veldig skeptisk til at Knut Vidar Schjenken skulle nomineres høyt oppe på listen igjen. Derfor ønsket ikke jeg å jobbe for at han skulle bli nominert. Jeg hadde kontakt med Liv Røssland samme dag som det ble avholdt nominasjonsmøte. Da kunne hun fortelle at hun hadde ringt til en del mennesker og fått de til la være å stemme på Schjenken.

Grunnen til det skulle ifølge Sørensen være at Schjenken var i ”alle leire” og derfor ikke til å stole på.

Til fylkesstyret

Mandag kveld var uroen rundt Terje Sørensen tema på et styremøte i Bergen Frp. Flertallet i styret vedtok å overlate saken til fylkesstyret, forteller styreleder Karin Woldseth til Bergens Tidende.

— Vi har bedt fylket om å rydde opp. Nå må vi få ro i Bergen, sier Woldseth.

— Har styret i Bergen pekt på medlemmer som eventuelt bør fjernes fra partiet?

— Vi har ikke sagt noe om hva som skal gjøres og ikke hvem som eventuelt må straffes. Det kan vi umulig gjøre, siden så mange i Bergen er berørt av denne saken.

En gransking igangsatt av fylkesstyret kan ende med eventuell anbefaling overfor sentralstyret om å suspendere eller ekskludere enkeltpersoner.

Peker på andre

— Påstanden fra Sørensen er latterlig, sier Knut Vidar Schjenken.

Han har ved flere anledninger bekreftet at han var i møter og hadde samtaler med Terje Sørensen forut for årsmøtet i og nominasjonsmøtet i Bergen Frp i fjor høst. Men han benekter å ha gitt Sørensen medlemslister.

Han sier til Bergens Tidende at tilgangen til medlemslister i Fremskrittspartiet er begrenset.

— Det henger nok sammen med at listene har vært brukt som våpen i maktkampen i partiet av nettopp Terje Sørensen, sier Schjenken.

I tillegg til formannen - på det tidspunkt da listene ble overlevert Liv Røssland - og medlemskontakt Inger Johanne Svanevik, hadde lederen for nominasjonskomiteen i Hordaland, Arvid Blommedal tilgang på listen.

— Dersom Sørensen trengte lister, kunne han jo bare gå til Blommedal eller Arnulf Svanevik. (mannen til Inger Johanne Svanevik, og en av dem som ønskes ekskludert for sitt samarbeid med Terje Sørensen, red. anm.)

— Du kunne skaffe listene ved å låse deg inn på kontoret til Røssland?

— Både jeg, Arvid Blommedal og Tor Woldseth har nøkler til Liv Røsslands kontor, sier Schjenken. Liv Røssland ønsker verken å kommentere påstandene om Knut Vidar Schjenken eller hennes egen kontakt med Sørensen

— Vi er blitt enige om å holde dette internt, sier hun.

FIKK LISTER: Den ekskluderte partisekretæren i Bergen Frp, Terje Sørensen, har hatt tilgang til medlemslister i Bergen Frp.<p/>FOTO: HELGE SUNDE