Samtidig legger Arbeiderpartiet ned lokallaget Teknisk faglag i Bergen.

Etter dagens sentralstyremøte i Frp er Jarle Veivågs Frp-karriere over. Da behandles eksklusjonssaken mot bystyrerepresentanten fra Bergen.

Etter det BT erfarer vil styrene i både Bergen og Hordaland Frp enstemmig innstille på eksklusjon.

— Jeg er godt orientert om saken og skal forberede meg ordentlig, sier partiformann Siv Jensen.

Innstiller på eksklusjon

Jensen var raskt på banen da saken ble kjent i BT 9. september. Hun mer eller mindre beordret Bergen Frp om å igangsette en eksklusjonssak. Hun kalte det hele «et grovt angrep mot Frp». I dag vil Jensen likevel ikke foregripe sentralstyrets vedtak i saken.

— Vi skal ha en ordentlig prosedyrebehandling, derfor vil jeg ikke si noe mer nå. Dere får vite hva vi beslutter etter møtet.

Det er imidlertid ingenting som tilsier at sentralstyret i Frp vil konkludere annerledes enn lokal- og fylkeslaget.

- Uakseptabelt for Ap

Veivåg er ikke den eneste som må ta konsekvensene etter BTs avsløring om at sentrale medlemmer i fagorganisasjonen Bergen Tekniske Fagforening og Ap-laget Teknisk faglag sto bak nominasjonen av Jarle Veivåg, som ble valgt inn i bystyret for Fremskrittspartiet høsten 2007.

Faglagets leder, Trond Hjelmeland, meldte seg ut av Arbeiderpartiet allerede dagen etter. Også flere andre i Teknisk faglag er kjent med denne saken. Nå oppløser Ap hele partilaget. Avgjørelsen ble fattet på et ekstraordinært årsmøte tirsdag.

— Teknisk faglag blir lagt ned og lagsmedlemmene overføres til andre lokallag, sier leder for Ap i Bergen, Odd Rambøl.

— Men det er understreket at den praksis som ble avdekket i denne saken er totalt uakseptabel for Arbeiderpartiet og all fremtidig virksomhet i partiet.

Kun to medlemmer av styret i faglaget var på møtet.

— Men årsmøtet var beslutningsdyktig i henhold til regelverket, sier Odd Rambøl.

Interessert i mer? 21 artikler om saken her.

Bekrefter historien

Rambøl bekrefter at de gjennom samtaler med medlemmer av Teknisk faglag har fått ytterligere bekreftelser på historien.

— Det var noen flere som visste om dette. Alle var derfor enige om at det riktige var å oppløse partilaget, sier Rambøl.

— Av og til overgår virkeligheten fantasien. Jeg hadde ikke fantasi til å forestille meg at noe slikt som dette kunne skje.

Medlemmene i partilaget mottar i disse dager et brev fra Ap i Bergen med følgende tekst:

«Arbeiderpartiet i Bergen beklager på det sterkeste det som har skjedd gjennom innfiltrering av nominasjonen til Bergen FrP, og vi er klar over at ikke alle medlemmene i Teknisk Faglag har deltatt i disse planene. Arbeiderpartiet i Bergen vil presisere at deltagelse i slike planer ikke er forenlig med medlemskap i Arbeiderpartiet, og de medlemmer som har tatt del i dette ikke er ønsket som medlemmer av Arbeiderpartiet».

Odd Rambøl vil ikke si noe om hvor mange medlemmer som etter dette er uønsket i Arbeiderpartiet.

— Vi har ikke foretatt noen intervjuer eller hodetelling. Vi må stole på at de tar signalet. Hovedmannen har meldt seg ut. Vi regner også med at det også forsvinner en del andre, sier Rambøl.

Si din mening om saken her.

Marius Sunde Tvinnereim