— Skal jeg ekskluderes? Nei, det har jeg ikke hørt noe om, sier Rolf Sjursen selv.

Sjursen har sammen med flere tidligere tillitsvalgte latt seg intervjue av BT om forholdene i Pensjonistpartiet. Sjursen har kritisert partiets leder Frank W. Hansen for at han parkerer ulovlig på handikapparkering og ikke vil legge frem regnskap for bystyregruppen. Han har også vært kritisk til at et fåtall personer under ledelse av Frank W. Hansen har full kontroll med partiet.

Tirsdag kveld var det nok for styret i bergenspartiet. De innstilte enstemmig til Hordaland Pensjonistparti at Sjursen skal ekskluderes. Pressemeldingen er undertegnet sekretær Valborg Andreassen, men hun vil ikke fortelle hvorfor styret vil ha Sjursen ekskludert.

Sjursen sier han har stilt spørsmål ved hvordan organisasjonen fungerer, han ville få fart i lokalpartiet, rekruttere nye medlemmer og bygge opp lokallag.

— Jeg vet ikke om det kan være dette som er årsaken til at de vil ekskludere meg. Det er ganske skuffende å se at partiet ikke tåler kritikken.

Sjursen sier han ikke var klar over hvor ille situasjonen var da han i fjor, på spørsmål fra Frank W. Hansen, sa ja til å gå inn i styrene i bergenspartiet og fylkespartiet.

— Partiet befinner seg i en krise. Jeg hadde håpet de hadde bruk for meg, men må konstatere at alle forsøk på å blåse liv i partiet er blitt stoppet av Frank Hansen.

Sjursen sier han forventer å bli orientert om grunnlaget for eksklusjon slik at han får en mulighet til å forsvare seg.

Fylkesleder Frank W. Hansen vil ikke svare på spørsmål fra Bergens Tidende.