19. desember i fjor vedtok Bergen bystyre at Ole Jan Strønen AS skal sette opp Ekserserhuset på Tellevik kystfort i Åsane innen 1. mai.

Men i går sa fylkeskonservator Gerd Bolstad til Bergens Tidende: — Etter samtaler hos Riksantikvaren er vi blitt enige om å sende saken tilbake til Bergen kommune. Det er antikvariske myndigheter som skal godta hvor bygningen fra 1821 skal plasseres. Og vi mener det må skje i Bergen sentrum. Nå får Bergen kommune finne en egnet plass sentralt, sier Bolstad, som bekrefter at Koengen nå definitivt er ute av bildet. Det ble avklart hos Riksadvokaten mandag.

Avviser dårlig lagring

— Men da kan det gå mer tid, og dere har jo uttalt til Stiftelsen Tellevik kystfort at Ekserserhuset ikke er forsvarlig lagret?

— Jeg leste det i Bergens Tidende i går. Men stiftelsen og fylkeskonservatoren har tydeligvis ulik virkelighetsoppfatning. Vi har aldri sagt at Ekserserhuset råtner på lager.

— Dag Bjørnar Mjelde, Sigfinn Vik og Jan Reidar Rasmussen i stiftelsen står ved at de alle tre fikk høre på ditt kontor at bygningen ikke er forsvarlig lagret, og at bare rammeverket nå er igjen?

— Verken jeg eller førsteantikvar Per Jahn Lavik har uttalt dette.

— Men er Ekserserhuset forsvarlig lagret?

— Ja, det kan lagres svært lenge slik det ligger på Hanøytangen nå.

Vil ikke slippe BT inn

— Kan du som fylkeskonservator, og egentlig den ansvarlige for lagringen, la Bergens Tidende få se hvordan bygningen er lagret?

— Nei, det kan jeg ikke. Jeg synes det er opp til den nåværende eieren, Ole Jan Strønen.

— Men han er i USA og det står påstand mot påstand mellom deg og Stiftelsen Tellevik kystfort om forsvarligheten av lagringen?

— Jeg kan ikke bidra til at BT får se bygningen.

— Men du kan bekrefte at bygningen ikke har tapt seg etter den ble revet i juli i fjor?

— Du vet at det selvsagt skjer noe med et gammelt bygg som blir tatt fra hverandre. Noe er nok gått tapt, sier fylkeskonservator Gerd Bolstad.

Fikk kraftig refs

I et brev fra Riksantikvaren til de aktuelle myndigheter i Bergen og Hordaland, fikk Hordaland fylkeskommune kraftig refs for at fylkeskommunen ikke valgte å fremme innsigelsen som var varslet mot reguleringsplanen for Jonsvollskvartalet, til tross for fylkeskonservatorens faglige vurdering vedrørende kvartalets høye verdi som kulturmiljø og særlig Ekserserhuset som karakteriseres som fredningsverdig. Brevet ble sendt allerede høsten 1999. I brevet, som BT har kopi av, heter det også at Riksantikvaren ble fratatt muligheten til selv å fremme innsigelse fordi fylkeskommunen ikke orienterte om saken før bystyret hadde fattet endelig reguleringsvedtak.

Måtte ikke lagres

Dermed måtte Riksantikvaren gi opp å redde Ekserserhuset i Jonsvollskvartalet, men skrev i brevet: «Det er viktig at man unngår at bygget blir liggende lagret før gjenoppbyggingen igangsettes.»

— Har du som fylkeskonservator god samvittighet i denne saken?

— Som representant for Hordaland fylkeskommune aksepterer jeg kritikken. På faglig grunnlag mener jeg selvsagt at Riksantikvaren skulle vært varslet, sier fylkeskonservator Gerd Bolstad.

— Men nå vil du at bygget skal lagres enda lenger, trass i at Riksantikvaren mente det ikke burde lagres i det hele tatt?

— Riksantikvaren har senere godtatt en mellomlagring, sier hun.

Fakta/Ekserserhuset

  • Bygget i 1821 som ekserserhus for datidens militære, Borgervæpningen i Bergen.
  • Ble egentlig Bergens første multifunksjonelle kulturbygg, inkludert sport.
  • I 1873 opptrådte blant andre Bjørnstjerne Bjørnson, Ole Bull og Edvard Grieg sammen i Ekserserhuset, som også er brukt til utstillingshall, konsertsted, turnarena og sirkusarena.
  • Revet sommeren 2000 og solgt til Ole Jan Strønen AS som skal bygge ut området til boliger.
  • Bergen bystyre har vedtatt at bygningen skal flyttes til Tellevik kystfort i Åsane. Havner neppe der fordi antikvariske fylkesmyndigheter ikke vil.
TILBAKE: Går det som fylkeskonservatoren vil havner Ekserserhuset tilbake i sentrum. Hun har et forslag til Bergen kommune, men vil ikke gå i detaljer overfor BT. Dette bildet ble tatt under rivningsarbeidene i fjor sommer.
ARKIVFOTO: MARIUS E. HAUGE