Disse oppsiktsvekkende opplysningene fikk Stiftelsen Tellevik kystfort på et møte med fylkeskonservator Gerd Bolstad og førsteantikvar Per Jahn Lavik i forrige måned. Dag Bjørnar Mjelde i stiftelsen bekrefter det overfor Bergens Tidende.

— På samme møte fikk vi også vite at det slett ikke var sikkert at Bergen kommunes vedtak om å reise huset igjen på Tellevik kystfort ville bli gjennomført, sier Mjelde til Bergens Tidende.

«Ikke lagret godt nok»

Så sent som i november i fjor bekreftet førsteantikvar Per Jahn Lavik overfor BT at Ekserserhuset ikke var lagret godt nok i en såkalt rubbhall på Hanøytangen i Askøy kommune. Det ble derfor besluttet at materialene skulle flyttes til en annen bygning. Lavik avviste imidlertid at huset var skadet.

Nå viser det seg at mye av treverket har råtnet, og at prosessen skal ha fortsatt etter at det ble flyttet. En god del ble også kastet for at det skulle bli plass på lager, har Stiftelsen Tellevik kystfort fått vite.

Gjensidig avtale

Ekserserhuset fra Jonsvollskvartalet har siden juli i fjor vært mellomlagret på Askøy i påvente av ny behandling. Ole Jan Strønen AS, som etter avtale fikk kjøpe tomtearealene på Engen mot å bekoste ny tomt og sette opp igjen Ekserserhuset, har hatt ansvaret for lagringen.

Ole Jan Strønen var i går i USA, og BT fikk ikke kontakt med ham der.

Diskusjonen om hvor Ekserserhuset skulle settes opp igjen har vært heftig, men slett ikke begeistret. 19. desember i fjor vedtok Bergen kommune at Ekserserhuset skal gjenreises på kommunal tomt på Tellevik kystfort ved Salhus. Både bydelsstyre, byråd og bystyre har vedtatt at gjenreisingen skal skje innen 1. mai 2002. Selv om huset ikke er fredet, skal antikvariske myndigheter godkjenne flyttingen. Det synes klart at fylkeskonservatorens folk helst hadde sett at Bergenhus og Koengen ble foretrukket fremfor Tellevik. Men Forsvaret har sagt blankt nei til Bergenhus.

Mye kan være tapt

I går var førsteantikvar Lavik og fylkeskonservator Bolstad hos Riksantikvaren i Oslo for å drøfte nettopp Ekserserhusets fremtid. De var ikke tilgjengelig for kommentar etter møtet.

— Men hvis det er rett at bare reisverket nå er igjen av bygningen, er det noe poeng å reise det igjen, enten det er i Åsane, på Koengen eller andre steder?

— Det er en skandale det som er skjedd etter at huset ble revet og lagret. Men tross alt er reisverket det viktigste - det som gir den spesielle, store hallen. Håpet vårt er at noen nå foretar seg noe, før alt er gått tapt, sier Dag Bjørnar Mjelde i Stiftelsen Tellevik kystfort til Bergens Tidende.

RÅTNER: Slik så den lange bygningen, Ekserserhuset, ut før den ble revet og flyttet fra Jonsvollskvartalet i fjor sommer. Nå råtner huset på lager, det som i 1821 ble bygget for datidens borgervæpning i Bergen, forbildet til buekorpsene. Huset har også vært et viktig kulturhus i generasjoner.
ARKIVFOTO: ARNE NILSEN