KARI PEDERSEN— Denne saken handler om at kulturbyen Bergen ender opp som vandalbyen Bergen, påstod Torstein Dahle, RV, som lovet å ta alle midler i bruk for å stanse rivingen av det historisk svært interessante kulturhuset som ligger midt i Jonsvollkvartalet.

Venstres Hans-Carl Tveit minnet om at utbyggeren har avslått to akseptable steder å flytte Ekserserhuset til, nemlig Baneveien og et hjørne av tomten der huset står i dag.

Mot stemmene til RV, SV og Venstre vedtok bystyret at utbyggeren av Jonsvollkvartalet får rive og lagre huset når fremtidig plassering er avklart. Og bare i løpet av bystyrebehandlingen kom to nye lokaliseringsforslag på bordet, i tillegg til Solheimsviken og Slettebakken, der Ekserserhuset er foreslått som skatehall.

På vegne av Ap foreslo Jan Johnsen at byrådet ser på muligheten for å flytte huset til Skjold, der Steinerskolen har store planer. Johnsen fikk flertall for dette.

Høyres Henning Warloe påpekte at Ekserserhuset burde brukes til å drive eksersis i og foreslo å skape et buekorpssenter i huset, plassert i Bergenhus bydel. Å gjøre Ekserserhuset om til skatehall betegnet Warloe som uverdig.