Bygerlijaen snekrer morgendagens bybolig på en parkeringsplass i Baneveien. Studentene Anne-Kathrine Vabø og Bente Beckstrøm Fuglseth har dratt i gang et prosjekt som rusker opp i tilvant tankegang. Sponsorer og støttespillere kommer i hopetall. Fornemmelsen av en ny tid pirrer både Husbanken, byggevarefirma, arkitekter, kommune og musikanter — for å nevne noen.

Anne-Kathrine og Bente bygger eksperimentboligene på svarte asfalten på en parkeringsplass. Det er et vel gjennomtenkt tomtevalg. Ildsjelene er grundig lei alle sentrumstomtene som bare brukes til parkering, samtidig som presset på boligmarkedet i Bergen sentrum øker og øker.

Boksene som bygges på Nøstet er fullskalamodeller for mobile boliger. De kan enkelt flyttes med kranbil til dit det finnes midlertidig ledig grunn. Dette blir gjenbruk og miljøvennlig byggeri i videste betydning. Når flere kan skaffes bolig i sentrum, reduseres behovet for transport og bilbruk. Det må tenkes i lange linjer, understreker initiativtakerne.

Alternativt levesett

— Vi er altfor tradisjonelle i Norge og tør ikke prøve noe nytt, sier Anne-Kathrine og inviterer oss inn i et uferdig fellesrom - og et annerledes levesett.

— Utover i Europa er det mye mer vanlig å tenke miljøvennlige løsninger når byer planlegges, sier Bente.

Solfangere på husveggen skal sørge for oppvarming. Bergens Tidende besøker byggeplassen i det øyeblikk de første regndråper etter vårtørken faller. Himmelen er igjen blitt klassisk bergensgrå. Den uvitende spør: - Hva med varme på en dag som dette?

— Solfangerne bruker den varmen og energien som er i luften, sier Kathrine. Hun vil demonstrere den alternative energikilden under selve utstillingen.

Gamle brakker

Utstillingsboligene er gjenvunnet av brukte anleggsbrakker. Arkitekter, profesjonelle håndverkere og kyndige dugnadsarbeidere forvandler dem til helårsboliger.

— Boligene blir små, så byrommet utenfor døren må gjøres til bruksareal, forklarer Bente. Hun skal selv bo i en av småleilighetene et par måneder i sommer.

Dusj er sikret gjennom avtale med Sentralbadet tvers over gaten og toalettene blir av det mobile slaget du benytter på store arrangementer. I den ene brakken innredes det et stort fellesrom. Prøveboligen får privat uteareal på taket til en av brakkene.

Noe for alle

— Hvem andre enn dere vil ta til takke med slike opplegg?

— Folk flytter mer, reiser mer og flere vil bo i byene. Folk har ulike boligbehov alt etter hvilken livssituasjon de befinner seg i. Derfor er mobile, enkle boliger noe som vil passe for mange grupper.

— Vi kan heller ikke fortsette å bygge eneboliger spredd utover landet. Det skaper transportbehov som igjen forbruker energi som skader miljøet. Derfor er det nødvendig å konsentrere fremtidens boligbygging, mener de to.

Den alternative boligutstillingen åpner 5. mai og varer frem til 26. juni.

FORFRISKENDE: Slik skal det se ut når alle modulene er kommet på plass. Boligene vil berike parkeringsplassene i byens sentrum.

TEGNING: SAUNDERS & WILHELMSEN ARKITEKTUR AS/MIR VISUAL ANS.

HJELPERE: Flemming Nielsen er en av mange fagfolk som er verdifulle hjelpere for pionerprosjektet på Nøstet.

PÅ UTSTILLING: Anne-Kathrine Vabø (t.v.) og Bente Beckstrøm Fuglseth vil gjerne vise for byens befolkning hvor mye bolig det kan bli på en liten parkeringsplass.