Kirsten Gjerstad Skjerven, Gro Andersen, Marianne Espedahl og Eva-Gunn Fosse avla alle eksamen i helsefag for voksne ved Lønborg videregående skole i januar etter ett års komprimert undervisning. Nå sitter de igjen med en formelt sett ubrukelig utdanning.

Ny eksamensordning

Forklaringen er at retningslinjene for eksamen er lagt om fra 2010. Elevene gikk opp etter den gamle eksamensordningen i god tro, og fikk sine vitnemål. Men i etterkant viser det seg at eksamensresultatene er ugyldige og gir null kompetanse. Omkring hundre nyutdannede helsefagarbeidere i Hordaland blir rammet av omleggingen.

— Vi føler oss overkjørt og respektløst behandlet, for å si det mildt, sier Kristen Gjerstad Skjerven.

Hun og medelevene har ett krav: Å få godkjent den eksamen de allerede har avlagt. De har fått tilbud om å ta ny eksamen i juni, men få av dem kan akseptere dette. Å gå opp til en ny eksamen et halvt år etter at de har avsluttet undervisningen, uten bøker og med en eksamensordning som er totalt ulik den de jobbet etter, er uaktuelt. Dermed står de uten kompetanse og kan ikke søke jobber som kvalifiserte helsearbeidere. Ett av poengene med å opprette den helsefaglige linjen for voksne studenter ved Lønborg, var nettopp å imøtekomme det skrikende behovet for kompetente fagarbeidere på sykehjem og i hjemmesykepleien.

Fikk hakeslepp

Elevene på Lønborg fikk vite om den nye eksamensordningen i november i fjor, men la inn protest. Det ble søkt om dispensasjon, og elevene fikk beskjed om at eksamen i januar skulle gå som planlagt. Eksamen ble avviklet og vitnemålene kom i posten som de skulle. Alle var glade for å ha bestått. Nå skulle alt være klart for å avvikle fagprøven og gå ut og søke jobb.

Men så fikk de fornøyde elevene hakeslepp. Eksamenspapirene var ikke gyldige, og gir ingen kvalifikasjoner. Det viste seg at noen dispensasjonssøknad aldri hadde vært mottatt eller behandlet i Opplæringsavdelingen i Hordaland fylke. Ingen hadde noen forklaring på hva som egentlig hadde skjedd. Det eneste som var klart, var at eksamensbesvarelsene ikke kunne godkjennes.

Der står elevene nå.

Får ikke autorisasjon

Britt-Alis Birkeland har gått i den samme fellen.

Hun har utdannet seg til helsesekretær ved voksenopplæringen på Åsane Videregående skole. Blant annet har hun fullført kompetansegivende kurs i blodprøvetaking og laboratoriearbeid, men hun får ikke tilsendt vitnemål på grunn av eksamensomleggingen.

— Vi er alle svært overrasket og frustrerte over at det går an å behandle folk på denne måten. Det må da være mulig å innføre overgangsregler, som de har gjort i flere andre fylker, sier Bitt-Alis Birkeland.

Toppe som er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, har lenge ivret for utdanning av flere helsefagarbeidere for å løse bemanningskrisen i helsesektoren.

  • Gjennomføringen av samhandlingsreformen står og faller på at vi klarer å utdanne flere fagarbeidere på denne sektoren. Da kan vi ikke ha det slik at folk som velger å satse på en slik utdanning, og gjør alt rett, opplever at myndighetene bare skaper problemer for dem. Dette er hull i hodet, sier hun.

Kjersti Toppe sier at hun umiddelbart vil ta opp denne saken i Stortingets kunnskapskomité med sikte på å få iverksatt en ordning som gjør at den avlagte eksamen kan godkjennes.

  • Det er godt mulig det trengs en omlegging av eksamensordningen, men det går ikke an å være så stivbent og byråkratisk i praktisering og iverksetting av et nytt regelverk som dette vitner om, sier hun. Hva synes du om praksisen? Si din mening her.