Bråket begynte for alvor i 2002, da Torget i Bergen AS (TiB) innførte forbud mot salg av utenlandske strikkeprodukter. Ekteparet Lynghaug ville ikke akseptere forbudet, og fortsatte å selge strikkejakker og kofter produsert i Kina. Dermed gikk TiB til sak for å få kastet ut de to. Konflikten var så opphetet at det enkelte ganger førte til håndgripeligheter mellom torghandlerne.

Saken kom opp for Bergen tingrett i november 2003. Der tapte paret så det suste, men anket umiddelbart. Nå har lagmannsretten slått fast at dommen var korrekt.

Retten peker på at Viggo og Kwannet Lynhaug står fritt til å finne seg en butikk der de kan selge kinesiske strikkevarer.

«At det er spesielt lønnsomt å drive fra Torget, skyldes at det betales en lav leie, og det fremstår ikke som uforholdsmessig at TiB nokså fritt — ut fra sitt formål - velger hva slags torgsalg man ønsker å subsidiere på denne måten», heter det i dommen.

Paret må også betale saksomkostningene på 76.000 kroner til Torget i Bergen AS.

Men striden er ikke nødvendigvis over med dette. Advokat Per Erland, som representerer Viggo og Kwannet Lynghaug, utelukker ikke at dommen vil bli anket.

— Det vil vi ta stilling til når jeg får snakket med klientene mine, sier Erland.

<b>TAPTE: </b>Viggo Lynghaug tapte i retten igjen <br/>ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG