Da politiet aksjonerte hos sin tidligere kollega i Nordhordland sommeren 2011, fant de flere ulovlige skytevåpen, 3772 skarpe skudd, fenghetter og 19 kilo krutt.

Nordhordland tingrett har dømt mannen i 60-årene til 60 dager fengsel. Retten har også bestemt at elleve skytevåpen skal inndras, i tillegg til skuddene, fenghetter, dynamitt og 19 kilo krutt.

BESLAG: Esker med hylser ved siden av våpenskapet hjemme hos mannen.
POLITIET

— Burde ha visst

Han ble blant annet funnet skyldig i å ha oppbevart fire rifler og en pistol uten å ha tillatelse til dette. Videre ble mannen også dømt for å ha oppbevart elleve våpen på uforsvarlig måte.

Pistoler, revolvere og rifler var ikke nedlåst i godkjent våpenskap.

Som «tidligere politimann og våpenkyndig kjenner N.N. til registreringsbestemmelsene og har ved å inneha våpen uten våpenkort opptrådt forsettlig», heter det i dommen.

Fornøyd aktor

— Nå er det rundt 30 år siden tiltalte og politiet skilte lag, sier Harald Bilberg, politiadvokat ved Hordaland politidistrikt og aktor i saken.

— Jeg er fornøyd med dommen. Vi ser alvorlig på at våpen ikke er registrert og dessuten ikke lagres på forsvarlig måte, legger han til.

Loven skjerpet

- Hvorfor er det så ille?

— Det er våpen i kriminelle miljøer. Mange av disse er stjålet. Hvis noen hadde tatt seg inn hos tiltalte, ville de lett ha fått tilgang til store mengder våpen, fordi de ikke var låst inne i godkjent våpenskap. Vi ser at det syndes mer mot dette enn tidligere, blant annet fordi loven er skjerpet. Kommer vi over slike saker, ender de rutinemessig med anmeldelse, svarer Bilberg.

I dommen heter det at våpnene politiet beslagla ikke er stjålet. De settes heller ikke i sammenheng med annen kriminell virksomhet. Mannen ble også dømt for å ha oppbevart 3772 skarpe skudd, mange av dem selvlaget, uten at de var forsvarlig nedlåst.

Det har ikke lyktes å få kommentar fra mannens forsvarer.

LAGRET: Kartonger inneholdende plastbokser for å oppbevare ammunisjon ble funnet hos mannen.
POLITIET