• Bunnløst svik, mener Bergen tingrett. - Han er skuffet og overrasket, sier forsvareren.

Den tidligere misjonæren er dømt til ni års fengsel for overgrep mot fem barn i Argentina.

Bergenseren må betale guttene til sammen 600.000 kroner i oppreisning. En av dem får 175.000 kroner.

Retten mener det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, og har gitt 45-åringen en straff som er halvannet år lengre enn aktors påstand.

— Det er altfor strengt. Jeg er overrasket, sier forsvarer, advokat Stein Erik Ottesen, til bt.no.

— Han vil anke over straffeutmålingen. Han bestemte seg med en gang, og det er også mulighet for anke over andre deler av dommen. Men har han jo erkjent noe, og det blir stående, sier Ottesen.

Dobbelt overgrep

Statsadvokat Gert Johan Kjelby sa i sin prosedyre at saken er historien om et bunnløst svik, skriver BA.no.

— Det er harde ord, men dette er en særledes grov sak, sier Kjelby til bt.no. Og det er dommerne enig i.

«Dette er en sterk karakteristikk, som retten fullt ut slutter seg til. De handlinger tiltalte nå skal domfelles for er først og fremst et svik mot de fornærmede i saken, men også et svik mot tiltaltes egen familie, menigheten i Argentina og menigheten hjemme i Norge som sendte ham ut som misjonær til Argentina,» heter det i den enstemmige dommen.

«Det skjerpende elementet forsterkes så til de grader av at overgrepene ble begått av tiltalte som var utsendt som misjonær til Argentina. Retten vil nærmest karakterisere dette som et dobbelt overgrep», skriver dommer Lise Gro Søreide.

— Det ble godt over påstand, men spennet er ikke så dramatisk som det fremstår. Dommerne har vektlagt de samme elementene som meg. Jeg er gledelig overrasket over at retten har sett på saken med samme alvor som meg, og også sett mer alvorlig på enkelte sider av saken, sier statsadvokat Gert Johan Kjelby.

De handlinger tiltalte nå skal domfelles for er først og fremst et svik mot de fornærmede i saken, men også et svik mot tiltaltes egen familie, menigheten i Argentina og menigheten hjemme i Norge.

Fra dommen

Plukket ut fattiggutter

Ifølge dommen valgte mannen, som har sittet i varetekt siden november 2009, seg ut unge barnehjemsgutter og gutter fra fattige hjem. Han skal ha truet flere barn på et barnehjem med å kaste dem ut dersom de motsatte seg den seksuelle omgangen.

Den tidligere misjonæren var i Argentina i perioden 2001 til 2005, utsendt fra en kristen menighet i Sunnhordland, sammen med sin familie.

Han innrømmet i retten å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med fire gutter. Han mente imidlertid det ikke skjedde mens de var mindreårige, slik tiltalen beskriver.

Menigheten fikk kjennskap til beskyldningene om overgrepene i 2005. Misjonæren ble kalt hjem, og saken ble politianmeldt, men senere henlagt. Først etter at en tidligere kollega hadde samlet nye bevis, bestemte politiet seg for å gjenoppta etterforskningen.

— Jeg har sagt før at avgjørelsen om henleggelse i 2006 var ikke riktig. Politiet skulle løftet flere steiner, og sett at det var et helt annet alvor enn saken han sa selv, sier Kjelby til bt.no.

«Ødela våre liv»

En av de fornærmede skal bare ha vært 13 år gammel da overgrepene startet. Tre av ofrene er brødre.

I et videoavhør som ble spilt av i retten, bryter et av ofrene ut i gråt flere ganger.

— Han kom hit med løgner og ødela livet mitt. Ikke bare mitt liv, men også mine søskens liv, forklarte mannen, som i dag er 22 år gammel.

VANT FREM: Statsadvokat Gert Johan Kjelby er «gledelig overrasket».
SCANPIX