Økokrim har nå tatt ut tiltale mot Kari Kvalheim og svogeren Per Ingvoldstad. De er begge tiltalt for utbytteheleri og risikerer henholdsvis inntil ni og seks års fengsel.

— Vi legger til grunn at Kari Kvalheim var klar over at dette (overføring av 21,5 millioner kroner til selskapet Pering tilhørende Per Ingvoldstad red.anm.) var en straffbar handling. Det sier førstestatsadvokat Petter Noreng i Økokrim til Dagens Næringsliv.

I dommen mot Jarle Kvalheim i februar i år ble det funnet bevist at han var hjernen bak overføringen av disse 21,5 millionene, gjennom dobbel dokumentføring.

Utbytteheleri

Kari Kvalheim og Per Ingvoldstad er tiltalt for utbytteheleri ved salget av to oppdrettsselskap tilhørende fiskeeksportselskapet OK-Fish Kvalheim i Måløy i desember 2000.. Kjøper var den børsnoterte giganten Pan Fish.

I forbindelse med denne handelen laget partene to sett dokumenter; ett som viste kjøpesummen 60 millioner og et annet som viste den virkelige prisen 81,5 millioner. Forskjellen, Pan Fish-aksjer som var verdt 21,5 millioner, ble overført til selskapet Pering, eid av Jarle Kvalheims svoger Per Ingvoldstad.

Pering skulle få 400.000 for å oppbevare aksjene. Ifølge en erklæring skrevet av Jarle Kvalheim og undertegnet av svogeren Per Ingvoldstad skulle aksjene verdt 21,5 millioner i sin helhet disponeres av Kvalheims daværende kone, Kari Kvalheim, og deres to barn.

EU-fiksingen

Kari Kvalheim er også siktet for å ha hjulpet Jarle Kvalheim i å unngå minsteprisavtalen for laks i det viktige EU-markedet. Det ble gjort ved at OK-Fish solgte laks til EU-kunder som på papiret lå over minsteprisen. Men noe av betalingen OK-Fish mottok ble ifølge siktelsen overført til selskapet Fiskas, og i sin tur gitt tilbake til kundene i EU under falskt flagg. Disse falske fakturaene mener Økokrim i stor grad laget av eks-konen Kari Kvalheim, mens hennes mann av retten i februar ble dømt for å ha vært hjernen bak.

Saken mot Kari Kvalheim og Per Ingvoldstad skal føres for Indre Follo tingrett, trolig alt til høsten.