Holmås støtter ikke uventet forsvarsministerens inngripen i fanebærersaken.

— Hvis statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen føler at saken om Nordnæs Bataillons fanebærer er en sak av prinsipiell karakter, synes jeg det er helt rett av henne å bringe saken inn for Forsvarsdepartementet. Det er mye bedre med statsråder som tar fatt i sakene de blir forelagt, enn statsråder som skjuler seg bak byråkratiske sirklerier, sier Heikki Holmås.

Har du søkt utsettelse og ikke fått det? Tips oss!

Samtidig understreker han at han som gammel fanebærer skjønner veldig godt at det hviler et stort ansvar på fanebæreren til Nordnæs Bataillon, Torbjørn Instebø Warhuus, i den store jubileumssesongen.

— Jeg har stor forståelse for at han ber om utsettelse fra førstegangstjenesten i Forsvaret, sier Holmås.

Les også: Får massiv politikerstøtte

Full konsentrasjon Heikki Holmås var fanebærer i Skutevikens Buekorps i 1994, og ble på Buekorpsenes dag det året kåret til Bergens beste fanebærer.

— Som offiser har fanebæreren medansvar for hele buekorpsets drift. Jeg mener det ikke er tvil om at en slik oppgave krever full konsentrasjon. Forsvaret bør vise rom for smidighet, sier Holmås.

Han viser til at det bare er godt under halvparten av de vernepliktige som blir innkalt til tjeneste.

— Det er ikke behov for å nekte tjeneste lenger. Forsvaret vil ikke ha dem som ikke er motiverte. Da bør det være større rom for smidighet når motiverte ungdommer søker om utsettelse fordi de skal drive med noe krevende i utsettelsesperioden, sier Holmås.

Gjorde begge deler - Du ble selv innkalt da du var fanebærer. Hvordan løste du floken?

— Jeg var ferdig med rekruttskolen da buekorpssesongen startet og tjenestegjorde på Haakonsvern. Da viste Forsvaret smidighet og gjorde det mulig for meg å kombinere verneplikt og buekorps. Det samme kan selvsagt bli løsningen for årets fanebærer i Nordnæs Bataillon. Men hvis han har planer om å gjøre mer ut av militærtjenesten, og dermed havner på båt eller andre steder, blir det ikke enkelt, sier Holmås.

— Ler dine kolleger på Stortinget av Bergen i forbindelse med denne saken?

— Jeg representerer Oslo på Stortinget, og følgelig er ikke buekorps et tema noen drøfter med meg. Men jeg har ikke hørt noe negativt ennå. Det er jo synd hvis noen setter et kuriøst stempel på denne saken. Sannheten er jo at det handler om kunnskap, og det er vel egentlig bare de som forstår hvor mye arbeid det ligger bak å drive et buekorps, som skjønner hva dette dreier seg om for fanebæreren i Nordnæs Bataillon, sier Heikki Holmås.