Mjeldheim må møte i Bergen tingrett, tiltalt for blant annet grovt underslag etter flere episoder i perioden oktober 2011 til september 2012.

Ved ett av tilfellene skal Mjeldheim under salg av en eiendom selv ha underslått 446.910 kroner av kjøpesummen.

— Han benyttet nevnte penger til sine egne formål, står det i tiltalen.

Men det er ikke det eneste underslaget den tidligere advokaten står tiltalt for. Ved salg av en annen eiendom skal han også ha forfalsket forsikringspapirer og selv overført over 1,5 millioner kroner til egen konto. Pengene, som skulle gå til å dekke kjøpesum og omkostninger i forbindelse med eiendomshandelen, gikk ifølge Statsadvokatene i Hordaland i stedet rett til advokatens egne private formål.Også ved et tredje eiendomskjøp, der Mjeldheim stod som advokat og oppgjørsansvarlig, skal han ha underslått nærmere 70.000 av den totale kjøpesummen på 2,7 millioner.

Bedrageri mot klient

Den tidligere advokaten er også tiltalt for bedrageri mot en av sine klienter. Det var i februar 2010 eller forut for dette at den daværende advokaten skal ha begått lovbruddet.

Ifølge tiltalen forledet Mjeldheim mannen til å låne ham 250.000 kroner. Betalingsfristen ble satt til 1. april, uten at advokaten selv opplyste at han ikke hadde midler til å tilbakebetale lånet innenfor fristen. Totalt møter Mjeldheim et erstatningskrav på 2,45 millioner kroner.

BT har tidligere skrevet flere saker om da den tidligere advokaten mistet sin lisens.

Forfalsket kollegaens underskrift

En av kollegaene har ifølge tiltalen også fått merke den tidligere advokatens lovbrudd.

Ved en anledning skal Mjeldheim ha forfalsket underskriften til en av sine advokatkollegaer, for på den måten å søke om å få drive eiendomsmekling og tegning av forsikring ved en gitt klient. Dokumentene med den falske signaturen skal så ha blitt sendt til banken for å sikre at hans kollega kunne gjennomføre eiendomshandelen, som han selv skal ha gjennomført underslag ved.

Mjeldheim står også tiltalt for ikke å ha levert inn selvangivelse for 2011 og 2012 og for ikke å ha ført regnskap for sin advokatvirksomhet i fem måneder.

Anga seg selv

Forsvarer for Mjeldheim, advokat John Christian Elden, skriver i en SMS til BT at den tidligere advokaten selv kontaktet politiet og anga seg selv etter rot med klientmidler.

— Tiltalten kommer i hovedsak som følge av dette. Han er forberedt på en dom, og står for det han har gjort feil, skriver advokaten.

Elden vil ikke spekulere i hvor lang straff hans klient vil få.