Tidligere advokat Aage Mjeldheim tok selv kontakt med politiet og fortalte at han hadde underslått klientenes penger. Nå er han dømt til fengsel og samfunnsstraff.

Meldte seg selv

«På bakgrunn av en presset økonomisk situasjon med utgangspunkt både i sykdom og et tidligere avbrudd av min praksis, er klientmidler anvendt på en ulovlig måte», skrev han til politiet, ifølge dommen i Bergen tingrett.

Eks-advokaten anslo beløpet til om lag to millioner kroner.

Tre eiendomssalg

Mjeldheim var oppgjørsansvarlig ved salg av en eiendom i Fjell i oktober 2011. Retten finner det bevist at han underslo minst 447.000 kroner av kjøpesummen.

Året etter forfalsket han forsikringspapirer og underslo over 1,6 millioner i forbindelse med et annet eiendomssalg.

Ved et tredje salg underslo han 70.000 kroner og brukte pengene til private formål.

«Tiltalte skjulte underslagene ved å skrive fakturaer, hvilket utløste skatt og moms og ytterligere forverret det økonomiske uføret som han var i», heter det i dommen.

Forfalsket underskrift

Mjeldheim forfalsket underskriften til sin kone, som også er advokat, på en søknad om å drive eiendomsmekling. Han forfalsket også underskriften på andre dokumenter, for å gi inntrykk av at det var konen som gjennomførte en av eiendomstransaksjonene.

Mjeldheim ble også dømt for å ha latt være å levere regnskap og selvangivelse. Han ble frikjent for bedrageri av 250.000 kroner.

Retten legger vekt på at grovt underslag, begått av en advokat, er skadelig for den alminnelige tilliten i samfunnet.

— Fikk trusselbrev

Mjeldheim forklarte i retten at saken har ført til at familien har fått anonyme trusselbrev, og at et familiemedlem har blitt mobbet. Retten fant ikke at dette var formildende omstendigheter, men la vekt på at Mjeldheim gjennom flere år har hatt dårlig helse og andre personlige problemer.

Dommerne peker også på at politiet og påtalemyndigheten har brukt lang tid på saken, og at Mjeldheim har lagt kortene på bordet og samarbeidet under etterforskningen.

Straffen ble satt til 420 timers samfunnsstraff og to måneders ubetinget fengsel. Mjeldheim er tidligere fratatt advokatbevillingen, og er i ferd med å ta en ny utdannelse.