Det er de tre statlige pedagogiske kompetansesentrene på Vestlandet, Eikelund, Søreide og Vestlandet som slås sammen til ett og blir Statsped Vestlandet.

Senterleder Annelise Olsen opplyser at sammenslåingen har vært forberedt lenge. I dag blir Stortinget informert om sammenslåingen, og fra 1.august vil de tre kompetansesentrene ha én ledelse.

— Den nye, sammenslåtte institusjonen skal bli et utstillingsvindu for spesialpedagogisk kompetanse på Vestlandet, sier Olsen og fortsetter:

— Vi får nå samlet all kompetanse som jobber med å tilrettelegge undervisningen for elever med synshemming, språk-, tale- og lærevansker under én administrasjon. I alt har vi 150 medarbeidere, som foruten hos oss holder til i Sandnes og Stavanger, sier Olsen.

De ansattes viktigste oppgave er å hjelpe kommunene med å tilrettelegge undervisningen for elever som har spesielle behov. Senteret skal dekke de fire vestlandsfylkene, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

— Det er ikke å vente at hver eneste kommune selv skal spesialpedagogisk kompetanse til å dekke enhver utfordring som dukker opp. Men her hos oss skal kommunene vite at de får den hjelpen de behøver, sier Olsen.

På Eikelund står også et nybygg til 50 millioner kroner ferdig til å dekke plassbehovet til det utvidede kompetansesenteret.