Den opprinnelige barnehjemskoalisjonen i Bergen, Rød Valgallianse, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet mener bystyret må sørge for at også barn som var plassert i andre institusjoner enn barnehjem må få erstatning for overgrepene de ble utsatt for.

Ikke flertall

Men Arbeiderpartiet nøler. Høyre har allerede signalisert at det ikke er aktuelt å utvide erstatningsordningen som barnehjemsbarna har fått. Dermed er det foreløpig ikke politisk flertall i Bergen kommune for å utvide erstatningsordningen slik Stavanger og Oslo har gjort

Bare timer etter at BT fortalte historiene om omsorgssvikten Lyder Eide og Anne-Lise Bottolfsen mener å ha blitt utsatt for på Eikelund offentlige skole på Paradis, varslet SV et skriftlig spørsmål til bystyret.

— Bergen kommune må ta ansvar for barna som ble utsatt for Eikelund spesialskole, sier Ragnhild Hedemann til BT. Hun er fraksjonsleder for SVs gruppe i helse- og sosialkomiteen i Stortinget.

Må følge Stavanger og Oslo

— Vi må følge etter Stavanger og Oslo allerede har gjort. Vi må ta ansvar for alle barn som ble utsatt for omsorgssvikt og overgrep på alle institusjoner kommunen hadde ansvar for, sier hun.

Hedemann mener byrådet bør se til at det blir opprettet en ny erstatningsordning for barn som var plassert på spesialskoler, i fosterhjem og skolehjem.

-Bergen gjorde et pionerarbeid da Bergen som første kommune i landet, utformet en erstatnings ordning for barnehjemsbarna. Nå har vi fått ny kunnskap som gjør at vi må utvide ordningen.

Ingen unnskyldning

I går sa byråd Trude Drevland til BT at det er for sent å utvide Bergens erstatningsordning for barnehjemsbarn nå. Denne oppfatningen deler hun med Ap gruppeleder, Terje Ohnstad.

— Jeg kjenner ikke Eikelund-barnas situasjon godt nok til at jeg vil uttale meg om denne saken konkret nå. Men jeg kan ikke se at vi kan utvide erstatningsoppgjøret som nesten er avsluttet, sier han til BT

  • At erstatningsoppgjøret for barnehjemsbarna nesten er avsluttet, er ingen unnskyldning for at vi kan ekskludere barn fra andre institusjoner fra å få erstatning. sier Hedemann.

Hun får støtte av Torstein Dahle og Liv Røssland, gruppeledere for RV og Fremskrittspartiet. Dahle understreker at siden barnehjemsbarnas erstatningsutvalg ennå ikke har avsluttet arbeidet, vil det være det enklest å utvide utvalgets mandat.

Mange liv ødelagt

Røssland peker også på at bystyret også må ta stilling til hvordan bergensbarn som har vært plassert i institusjoner i andre kommuner, skal få dekket sine erstatningskrav.

— Da overgrepene på barnehjemmene ble avdekket, hadde vi ikke oversikt over hvor omfattende og alvorlig situasjonen hadde vært. Mange har fått livene sine ødelagt på grunn av omsorgssvikt. Vi må sørge for at alle får kravene sine innfridd, sier hun.