Samferdselsministeren lovet dette for noen uker siden — og i dag kom det svart på hvitt. Det bevilges 30 millioner kroner til Eikåstunnelen.

Dermed kan beboerne langs Vikaleitet i Åsane se frem til 2013, da gjennomgangstrafikken skal ledes over i to tunnelløp under Eikåsen.

Kleppa var selv på befaring på stedet i april. Da var hele tunnelprosjektet i fare, fordi et nytt EU-regelverk krever tunnel med to separate løp når veien er så trafikkert som E 39 gjennom Åsane er. Nå skjærer ministeren igjennom floken, og lover ekstrabevilgningene som trengs.

To muligheter

  • Vi hadde to muligheter. Enten kunne vi gå i dialog med ESA (EFTAs overvåkningsorgan) for å be om dispensasjon fra regelverket. Eller vi kan akseptere to løp. I en slik avveining mener jeg det er raskest og best å satse på to løp, sier Kleppa.

Da hun besøkte Eikås i april, sa Kleppa at hun syntes det var vanskelig å be om dispensasjon fra et regelverk som var begrunnet i trafikksikkerhet. Ansvaret ville i så fall tynge hvis det skjedde en møteulykke i tunnelen.

— Dette er et så viktig trafikksikkerhetstiltak at vi ikke kan se bort fra det, sier samferdselsministeren.

Vet ikke prisen

Kleppa sier at det er for tidlig å si hva de nøyaktige kostnadene blir.

— Samtidig jobber Bergen kommune og Statens Vegvesen med en ny reguleringsplan som skal på høring i juni. Dersom det ikke skjer noe uventet på nytt, står tunnelene ferdig i 2013, sier Kleppa - vel vitende om at det har vært mange hindre i sjøen for Eikåstunnelen hittil.

Tunnelen sto i årevis på listen over prioriterte veiprosjekter, uten å få penger fra staten. I 2008 jublet tunnelaksjonistene for gjennomslag i statsbudsjettet, men kostnadsøkninger forsinket oppstarten. I mellomtiden vedtok EU direktivet som krevde to løp.

Stadig flere tok til orde for å heller bruke pengene på å fremskynde den lengre Nyborgtunnelen.

— Jeg vet at enkelte mener det. Men Nyborgtunnelen ligger uansett noen år frem i tid, og selv med den på plass vil det være mye trafikk gjennom Eikåstunnelen. Jeg mener det viktigste nå er å få på plass Eikåstunnelen så raskt som mulig, svarer Kleppa.

Har Bergen bruk for Eikåstunnelen? Si din mening!