— Ethvert skritt i riktig retning er positivt. Men vi feirer ikke før de begynner å borre i berget, sier Eva B. Bolstad, beboer og tunnelaksjonist fra Vikaleitet.

Siden 1997 har hun kjempet for bedre trafikksikkerhet og en tunnel gjennom Eikås. Beboerne ved dagens vei rundt Vikaleitet må hver dag leve med tett trafikk langs den trange veien.

Fortsatt usikkerhet

Etter at Nordhordlandsbrua ble gratis, har trafikken økt kraftig. Flere ganger har tunnelen ligget inne i prioriteringsplaner, men så har pengene blitt brukt til andre veier.

— Det virker som om de bruker Eikåstunnelen som en salderingspost. Men nå må det skje noe. Det er fryktelig viktig å få tunnelen på plass, ikke minst med tanke på alle utbyggingsplanene her, sier Bolstad.

Vegsjefen har lovet at tunnelen skal påbegynnes i 2009 og stå ferdig i 2011. Men fortsatt er det stor usikkerhet rundt finansieringen. Den har ligget inne som en del av Nordhordlandspakken, det vil si at den skal finansieres av bompenger på Nordhordlandsbrua. Men motstanden mot det er stor i nordhordlandskommunene, som mener det er Bergen sitt ansvar å sørge for veier i egen kommune.

Enstemmig

Planene om en lang tunnel på E 39, fra Nyborg til Hordvik, har også ødelagt for Eikåstunnelen. Mange mener det er sløsing med penger å bruke minimum 120 millioner kroner på en tunnel som bare skal være europavei frem til Nyborgtunnelen er klar.

— Det vil uansett være bruk for tunnelen. Tenk på alle boligene som skal bygges utover Hylkje. De vil ikke kjøre via Hordvik for å komme til byen og Åsane senter, svarer Bolstad.

Og det var et enstemmig bystyre som sluttet seg til forslaget til reguleringsplan i går.

— Denne saken har tatt lang tid, men nå kan vi kanskje endelig se frem til at de myke trafikantene i Eikås får bedre forhold, sa Bjørn-Frode Schelderup (H).

GJENNOMSLAG: Beboerne langs Vikaleitet har flere ganger demonstrert for å få gjennomslag for Eikåstunnelen. Bildet er fra en demonstrasjon i 2003. - Vi måtte slutte med den typen aksjoner, for det var livsfarlig å gå der når vogntogene kom. Det er helt uforsvarlig å sende skolebarn ned i andre klasse langs veien, sier aksjonist Eva B. Bolstad. ARKIVFOTO: ODD MEHUS