I 1996 startet fortvilte beboere i Åsane en underskriftsaksjon for å få fjernet trafikken fra den ulykkesbelastede veien rundt Vikaleitet. 18 år etterpå kan aksjonistene endelig slippe jubelen løs. Torsdag kommer nemlig samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Bergen for å klippe snoren som markerer at veien er åpnet.

— Det skal bli kjekt å få realisert noe vi har jobbet med i fire-fem år. Det skal bli kjekt å se at det blir tatt i bruk, sier prosjektleder Steinar Eide i Statens Vegvesen.

Anlegget han har bygget er 1700 meter langt, strekker seg fra Vågsbotn til Hylke, og med den 600 meter lange Eikåstunnelen (to løp) som viktigste nyvinning.

flagg.jpg

— Dette betyr at vi får en sikrere vei. Den gamle veien rundt Vikaleitet har jo hatt sine problemer. Det har vært dårlig fremkommelighet, mye knuffing og bulking, sier Eide.

Overskridelse

Eide forteller at hele prosjektet hadde en styringsramme på 557 2014-millioner. Totalkostnaden ser derimot ut til å havne på rundt 620 millioner kroner, en kostnadssprekk på cirka 60 millioner kroner.

— At det ble dyrere skyldes at vi måtte investere i et større elektroanlegg, høyere kostnader på grunn, tillegg og endringer på kontraktene, samt at det ble mer masser som måtte sprenges og transporteres bort.

— Den senere tid har det oppstått ekstrakostnader for Hardangerbrua og Dalsfjordbrua grunnet uenighet med entreprenørene om sluttrekningen. Kan dere havne i samme situasjon?

— Vi har potensielle ting som vi ikke er enige om, men det er slike ting vi må løse etter hvert.

Første spadetak for prosjektet ble satt i jorden i mars 2012. Den gang var det ventet at de to tunnelløpene vil ha en årlig døgntrafikk på 19.000 biler. Tallet vokser derimot hele tiden og nye prognoser anslår at det vil passere 21.300 biler i døgnet.

— Det kan nok bli kø i lyskryssene på Haukås. Det er ofte slik at når vi byggere nye veisystem inn i et gammelt, så klarer ikke det å sluke unna all trafikken, sier Eide, blant annet med henvisning til de to lyskryssene som befinner seg på E39 på Hylkje og Breistein.

Trafikkproblem

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil klippe snoren torsdag klokken 13.00. To timer før det holdes veien åpen for skuelysnte som ønsker å spasere på det nye anlegget. Cirka klokken 14.00 håper Vegvesenet å åpne Eikåstunnelen for trafikk.

Det var daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i den rødgrønne regjeringen som fikk æren av å fyre av den første salven i tunnelen. Torsdag får samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) æren av å sitte i bussen som blir det første kjøretøyet som får benytte tunnelen.

— Dette blir veldig flott, sier prosjektlederen.

Han forteller at byggingen av tunnelen har gått smertefritt. Utfordringen var å bygge i et område med stor trafikk.

— Vi skulle jobbe samtidig som trafikken gikk. I Vågsbotn er det over 40.000 biler som passerer i døgnet. Det skal ikke mye stopp til før det er kaos, sier Eide.

Med åpningen i torsdag er trolig trafikkaoset i Vågsbotn historie. Spesielt på fredags ettermiddag har det vært lange køer i den store rundkjøringen i Åsane hvor E39 og E16 møtes.